Piyasalar

5 Ekim 2015, Pazartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Eğitim Bir Sen'in Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı ile İlgili Görüşleri

3 Nisan 2010 00:01 tsi
Eğitim Bir Sen'in Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı ile İlgili Görüşleri Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı hazırlayarak, sendikalardan taslakla ilgili tekliflerini istemişti. Bu bağlamda Eğitim-Bir-Sen tarafından sunulan görüşler şu şekilde:

Sendika olarak, 2009 yılında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin de- ğiştirilmesi talebinde bulunduk. Bakanlık ise, bu talebimiz doğrultusunda değişiklik yap- mak üzere çalışma başlatmıştı.

 

Ekim 2009’da yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin 7 önemli talebimiz imza altına alınmıştı. Bakanlığın sendikamıza gönderdiği yönetmelik taslağında öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin imza altına alınan kararların tümüne taslakta yer verilmiş olup, söz konusu kararlar şöyledir:

 

-          Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişiklik çalışmalarında; zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler, bu yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten sonraki ilk isteğe bağlı yer değiştirmelerde, yer değiştirme başvurusunda bulunabilmelerine yönelik düzenleme yapılması;

-          Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişiklik çalışmalarında; Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken, askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında asker öğretmen olarak zorunlu çalışma bölgesinde yerine getirenlerin, bu süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılması için düzenleme yapılması;

-          Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişiklik çalışmalarında; Bakanlığın öğretmen kadrolarına, ilgili mevzuatına göre atama izni alınan kadrolardan en az %7’si açıktan ve kurumlar arası yeniden atamalar için ayrılması yönünde düzenleme yapılması;

-          Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinde yer alan, “11/06/2000 tarihinden sonra Bakanlık kadrolarına ilk defa atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabidir” ifadesinin 2006 yılına alınması yönünde düzenleme yapılması;

-          Bakanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile özelleştirme kapsamında Bakanlığımıza yönlendirilenler aynı Kanunu’nun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personelin öğretmen olan eşlerine, eş durumu özründen iller arası yer değişikliği hakkının verilmesi yönünde düzenleme yapılması;

-          İsteğe bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin aynı anda gerçekleştirilmesi için düzenleme yapılması;

-          İsteğe bağlı il içi ve iller arası yer değiştirmelerde; il içindeki yer değiştirmelerde, bulunduğu eğitim kurumunda; iller arası yer değiştirmelerde de bulunduğu ilde geçirilen hizmet süresi ile hizmet puanlarının hesabında 31 Ağustos tarihinin esas alınması yönünde çalışmanın başlatılması” şeklinde kararlar taslak metnine işlenmiştir.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı ile ilgili teşkilatımızın görüş ve önerileri, üyelerimizin telefon ve e-posta ile gelen talepleri mevzuat birimimizce titizlikle incelenerek, yapılan değerlendirme sonucunda oluşan tekliflerimizi Bakanlığa sunduk. Bundan sonra üyelerimizden gelecek öneri ve talepler 5 Nisan 2010 tarihinde Bakanlıkta yapılacak toplantıda Bakanlık yetkilileri ile paylaşılacaktır.

 

Yönetmelikle ilgili Bakanlığa sunduğumuz tekliflerimizden bazıları şöyle:  

1.     Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre halen asil memur olarak görev yapan personelin öğretmenliğe atanma taleplerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında asil memur olarak görev yapan personelden öncelikli olarak değerlendirilmesi;

2.      İlk atamaların, Şubat ve Ağustos ayında olmak üzere yılda iki defa yapılması;

3.      Ağustos dönemindeki ilk atamaların; başvuru, duyuru ve atama sürecinin 20 Ağustos’tan önce tamamlanması;  

4.      Yürürlükteki yönetmelikte olduğu gibi il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde daha önce bir eğitim kurumunda 2 yıl çalışmanın yeterli süre olarak değerlendirilmesi;

5.      Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı hizmet sürelerinin maksimum 6 yıl, minimum 3 yıl olması, hizmet puanlarının makul bir düzeye çıkarılması;

6.      Ekim 2009’da imza altına alınan Kurum İdari Kurulu çalışmalarında zorunlu hizmet muafiyetinin genişletilmesi yönünde talebimiz olmasına rağmen, Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda ancak 2006 yılından önce göreve başlayan öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyeti getirilmesi yönünde bir karar alınmıştı. Fakat 2006 yılından sonra göreve başlayan öğretmenlerin haklı beklentileri ve eşitlik ilkesi gereği zorunlu hizmet muafiyeti kapsamının genişletilerek, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanıp göreve başlamış olan öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyetinin getirilmesi;

7.      Zorunlu hizmet alanlarında askerlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte ve usta öğreticilikte geçirilen sürelerin zorunlu hizmetten sayılması;

8.      Yürürlükteki yönetmelikte olduğu gibi eş ve öğrenim özrü durumuna bağlı yer değişikliğinin Şubat ve Ağustos ayında olmak üzere yılda en az iki defa yapılması;

9.      Özür durumuna bağlı yer değiştirme işleminde; Bakanlıkça öğretmenlerin özürlerinin olduğu ilin emrine atamanın yapılması, valiliklerce de il emrine atanan öğretmenlerin başvuruları puan üstünlüğü ve tercih esasına göre alınarak özürlerinin olduğu yerleşim yerlerine atamalarının sağlanması;

10.                        Özür durumuna bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme isteğinde bulunan aday öğretmenlerin adaylıklarının kaldırılmış olma şartının aranmaması;

11.                         Özür durumuna bağlı yer değiştirme sonrası oluşan özür durumu için ek yer değiştirme imkânının sağlanması;

12.                         Öğrenim durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunmak için zorunlu hizmet yapmış olma şartının aranmaması;

13.                         Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde son iki yıl içinde aranan en az 360 günlük sigortalılık süresinin 180 güne düşürülmesi;

14.                         Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim veya yükseköğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlerin, öncelikle çocuğun sınav kazandığı yerdeki en yakın eğitim kurumuna, bunun mümkün olmaması halinde ise il emrine atanmak üzere yer değiştirmelerinin sağlanması;

15.                         Alan değişikliğinin il içinde olduğu gibi, il dışına da yapılmasının sağlanması;

16.                         Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce öğretmen olarak göreve başlayanların zorunlu hizmet muafiyeti getirilmesi halinde, zorunlu hizmet muafiyeti kapsamına giren öğretmenlerin çalıştığı ilde çalışma süresi şartı aranmaksızın il içi ve il dışı yer değiştirme imkânının tanınması;

17.                         Sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçirilinceye kadar bu yönetmelik hükümlerindeki özür durumuna bağlı yer değiştirme başta olmak üzere il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme haklarından yararlandırılması,

Hususlarında düzenleme yapılması için görüş ve önerilerimizi sunduk. Dikkate alınması için girişimlerimiz devam edecektir. 

 

 Taslak için tıklayınız 


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  25700 µs