Piyasalar

7 Ekim 2015, Çarşamba tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu

2 Mart 2011 16:28 tsi
2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu Polis Koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS’ ye girmek zorunda olduğu için ayrı bir ücret yatırmayacaktır ve ayrı bir sınav giriş belgesi verilmeyecektir.

Aşağıda hem 2010 yılı polis koleji başvuru kılavuzları ve başvuru işlemlerine ilişkin bilgiler hem de 2011 Yılı Polis Koleji başvuru kılavuzu ve başvuru bilgileri yer almaktadır.

2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu E-Kılavuzu... 2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzunu İndirmek İçin Alt Tarafta Bulunan Linklere Tıklayınız. Polis Koleji'ne başvuracak öğrenciler, Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) girecek ve başvurularını 7-25 Mart 2011 tarihleri arasında, öğrenim gördükleri okullara yapacak. Adayların tespiti Ortaöğretim Yerleştirme Puanı'na göre olacak.
- Mülakat: 25 - 26-27 Temmuz 2011, saat: 08.00
- Beden eğitim sınavı: 28 Temmuz 2011, saat: 08.00
- Yazılı (test) sınav: 29 Temmuz 2011, Saat: 10.00


2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzunu İndirmek İçin Alt Tarafta Bulunan Linklere Tıklayınız.


2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu (.Pdf)

2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu (.Doc) 

 


2010 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu Bu Sayfada Açıklandığında Yer Alacaktır. Ancak sınav kılavuzu açıklanana kadar sizleri bilgilendirme amaçlı aşağıdaki bilgileri okumanızda yarar gördük.2010 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu için aşağıdaki linke tıklayınız...

 

2010 Polis Koleji Sınavı Başvuru Kılavuzu (PDF Formatında)

2010 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu (Word Şeklinde)

 

 

 

 

 

Bu sayfayı sık kullanıanlara ekleyerek Başvuru Kılavuzu yayımlandığında direk ulaşabilirsiniz...

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öncelikle 15–26 Mart 2010 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde açılacak olan başvuru ekranından öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından başvuruda bulunacaktır.

Polis Koleji için başvuruda bulunacak öğrenciler SBS’ ye girmek zorunda olduğu için ayrı bir ücret yatırmayacaktır ve ayrı bir sınav giriş belgesi verilmeyecektir.

Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların tespiti OYP (Orta öğretime yerleştirme puanı) göre yapılacaktır. Ortaöğretim yerleştirme puanına göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılamaya hak kazanacak adayların değerlendirilmesi sonucunda erkek ve kız adayların sıralaması ayrı ayrı hesaplanır.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAVLAR

Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır;

I.Aşama:
MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;

II. Aşama:
Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.

Ortaöğretim yerleştirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl Koleje alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Ancak Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi öncesinde Koleje başvuru sayısı dikkate alınarak bu sayı Kolej Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yirmi katına kadar arttırılabilir.

Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar internet adreslerinden ilanen duyurulduktan sonra başarılı olan adaylar ilan edilen tarihlerde İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine başvuracaklardır.

Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Ağustos ayında Polis Koleji Müdürlüğü’nde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı Sınav (test) aşamalarından oluşmaktadır.

Polis Kolejine Giriş Sınavı Tarihleri:
*Mülakat sınavı: 02–03-04 Ağustos 2010
*Beden Eğitimi Sınavı:
05 Ağustos 2010
*Yazılı(test)Sınav: 06 Ağustos 2010

Polis Koleji Giriş Sınavlarına katılan ve yazılı (test) sınav sonucunda başarılı olan adaylar ağustos ayında asıl ve yedek durumlarına göre ilanen duyurulan adaylar Ankara Polis Koleji’nde intibak eğitimine alınacaktır. Sınav sonunda başarılı olan adayların sınav sonucunun ilan edilmesini müteakip intibak eğitimine alınacak olması nedeniyle, adayların sınav için gelirken sınavdan sonra en çok 20 gün süreyle Ankara’da kalacak şekilde hazırlıklı gelmeleri gerekmektedir.

İntibak eğitimi başlama tarihi kendilerine ilânen tebliğ edilmesine rağmen 3 gün içinde eğitime katılmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedek adaylar çağrılır. Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gelmeyen yedek adaylar da haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerine sıradaki adaylar çağrılır.

Kolejlere alınacak aday öğrencilere okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılır.

POLİS KOLEJİ BAŞVURU ŞARTLARI
Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak Şartlar aşağıda belirtilmiştir:
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
 04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
 Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
 Öğrenime ara vermemiş olmak,
 Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
 İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
 İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.
Polis Kolejlerine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şubeleri, İlköğretim Okulu Müdürlükleri ve aşağıdaki adreslerden öğrenilebilir.

Yazışma Adresi :
Ankara Polis Koleji Müdürlüğü Çamlıca M. 06200 YENİMAHALLE / ANKARA
Bursa Polis Koleji Müdürlüğü Mimar Sinan M. YILDIRIM / BURSA

Telefon :
Ankara için : 0 312 /397 30 40
Bursa için : 0 224 /366 60 10-11
Faks :
0 312 397 30 50 - 0 224 367 56 77
İnternet Adresi :
http://www.poliskoleji.k12.tr
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  25190 µs