Piyasalar

30 Ağustos 2015, Pazar tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2013 Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı. İşte Detaylar…

3 Mart 2013 12:55 tsi
2013 Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı. İşte Detaylar… 2013 Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı. İşte Detaylar…

SINIFLARA GÖRE 2013 PYBS TAKVİMİ

Hangi Sınıfların PYBS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

PYBS, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11.  sınıfların 09 Haziran 2013 tarihinde, 8. sınıfların 08 Haziran 2013 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, merkezi sistem sınavı olarak MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır.

Sınıflara Göre 2013 PYBS Takvimi Şu Şekilde:

PYBS Başvuru Tarihi: Bütün sınıflar için 11/22 Mart 2013 tarihleri arasında olacak.

Sınav Giriş Belgesi: Bütün sınıflar için 27 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren öğrenim görülen okuldan alınacak.

Sınav Tarihi: 8. Sınıflar hariç (5,6,7,9,10 ve 11. sınıflar) 9 Haziran 2013 Pazar günü yapılacak. 8 . Sınıflar 8 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 10.00'da sınava girecek.

PYBS Sonuçlarının İlanı: Bütün sınıflar için 16 Temmuz 2013 Salı günü açıklanacak.

Parasız Yatılılık İçin Pansiyonlu Okul Tercihlerinin Alınması: 22 Temmuz/2 Ağustos 2013

Pansiyonlu Okullara Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 22 Ağustos 2013 Perşembe

2013 PYBS Hangi İllerde Yapılacak?


PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacaktır.

Başvuru Şartları Tutmayanlar PYBS'ye Başvurursa veya Sınavı Kazanırsa Ne Olur?

Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

Sınıflara Göre PYBS Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

PYBS, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 11-22 Mart 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Parasız Yatılılığı Kazanan Öğrencilerin Nakilleri Nasıl Olmaktadır?

PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılamaz. Öğrencilerin,  tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.

PYBS Sonucuna Göre Cinsiyetine Uygun Olmayan Okulu Tercih Edip Kazanan Öğrencinin Durumu?

Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.

Parasız Yatılılığı Kazanan Öğrenci Başka Okulda Bu Hakkını Kullanabilir mi?

Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.

Lise Öğrencilerinin PYBS Tercih İşlemleri Nasıl Olmaktadır?

Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler,  halen öğrenim gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez.

PYBS Başvuru Evraklarını Kim İnceleyecek?


Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar,   parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır.

Tutuklu ve Hükümlüler Parasız Yatılılık Sınavına Girebilir mi?

Tutuklu  ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramazlar.

Özel Okullarda Okuyan Öğrenciler PYBS'ye Müracaat Edebilir mi?

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS'ye müracaat edebilirler; ancak sınavı kazananlar MEB'e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

Bir Öğrenci Hem Parasız Yatılılık Hem Bursluluktan Yararlanabilir mi?

Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.

d. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

e. Parasız yatılılığı tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak;

 -  Ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

 -  Ortaöğretim    okullarının  hazırlık  sınıfı  hariç  olmak  üzere  9,  10  ve  11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

 -  Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10  ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.

f. Bursluluğu tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak.

 -  Ortaokul  ve imam hatip  ortaokullarının  5, 6, 7  ve 8.  sınıflarında  öğrenim görüyor olmak.

 -  Ortaöğretim  okullarının  hazırlık  sınıfı  hariç  olmak  üzere  9,  10  ve  11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

 -  Maddî  imkânlardan  yoksun  bulunmak.  (Bunun  için  ailenin   yıllık  gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2013 Malî Yılı için tespit edilen 5.790,00  TL  (beşbinyediyüzdoksan  TL)'yi  geçmemesi  gerekir.  Geliri  bu rakamı  geçenlerin,  2828  sayılı  Sosyal  Hizmetler  ve  Çocuk  Esirgeme Kurumu  Kanunu  ile  5395  sayılı  Çocuk  Koruma  Kanunu  kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2012 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız  Yatılılık,  Burs  ve  Sosyal  Yardımlar  Yönetmeliğinde  yer  alan  (EK–1)  Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname"de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

• Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,  muhasebe  birimi  veya  ilgili  kişi,  kurum  ve  kuruluşlardan  alınacak  2012 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

• Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,

• Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı, eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

2013 PYBS'de Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanına Ait Şartlar Nelerdir?

- PYBS'de Öğretmen Çocuğu Kontenjanı Nedir? Kimler Başvurur?

Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda  ( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, görevde iken öldüğüne veya emekli olduğuna dair belge istenir.  Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.

Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

- PYBS'de Okul Yok Kontenjanı Nedir? Kimler Başvurur?


Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilkokul ve ortaokul (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenir.

- Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı Nedir? Kimler Başvurur?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden "(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" istenecektir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyonca, maddî durumları 2013 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra "diğer çocuk" kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

2013 PYBS Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

- Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvuruları ve bursluluk tercihleri 11-22 Mart 2013 tarihlerinde alınacaktır.

8, 9, 10 ve 11. sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 22 Temmuz-02 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve okul tercihlerini yapacaktır.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (özür) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Yurtdışından e-Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise geçici numarayla başvuru yapacaklardır.

Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye'deki MEB'e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin PYBS Sınav Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan "(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve "(EK-3) 2013 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru doldurulup, 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafla birlikte başvuru süresi içinde YEĞİTEK-Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir.

Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye'deki MEB'e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

2013 PYBS Başvuru Evrakları Nelerdir?

Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

- "(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" ve eklerini,

- Ayrıca, Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanından başvurabilecek öğrenciler için "(EK-2) 2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formunu" doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

2013 PYBS Başvurusu Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

- Öğrencinin, e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

- Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS ve YBO'dan mezun olabilecek öğrencilerin başvurusunu onaylamamışsa,

- Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse başvuru geçersiz sayılır.

2013 PYBS Başvurularında Okulların Sorumlulukları Nelerdir?


Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

- PYBS'ye başvurmak isteyen öğrenciler ile YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılılığa başvuruda bulunacak öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda duyurmak,

- "PYBS Kılavuzu"na, öğrencilerin http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,

- Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

- Görme, İşitme, Zihinsel ve Ortopedik Engelliler Ortaokulları, Özel Eğitim Meslek Liseleri (Ortopedik ve İşitme Engelliler) ile YBO' larda öğrenim gören engelli öğrenciye ait "Özürlü Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü Kimlik Kartı" veya "özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı" nı başvuru tarihleri arasında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesini yapmak,

- PYBS' ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol edilmesini sağlamak,

- Öğrencinin sınav/tercih başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

- Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak,

- Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,

- "Sınav Giriş Belgesi"ni internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci velisine teslim etmek. "Sınav Giriş Belgesi"ni kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,

- PYBS başvuru veya kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda "(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya parasız yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek,

- Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve kayıt süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek,

- Öğrencileri ve velileri bilgilendirerek bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini "e-Burs Modülü" üzerinden yapmak.

2013 PYBS Başvurularında Okulların Sorumlulukları Nelerdir?

- e-Okul sistemi "Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri" bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,

- Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,

- Başvuruları onaylama işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak,

- Onay bekleyen başvuruların onay/ret işlemlerini yapmak,

- Sınava girecek özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (RAM) sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

- Sınav günü bu kılavuzun 8. maddesinde açıklanan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

SBS ve PYBS Başvurularında Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.

Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde yapılacak işlemlerde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından "Özürlü Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü Kimlik Kartı" veya "özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan"ından biriyle, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "Aslı gibidir" onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları, özel eğitim meslek liseleri ile YBO müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunun örneğinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesi halinde,  raporun aslı istenmeyecektir.  Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilemeyecektir.

Öğrenciler in engel durumlarını beyan ettiği belgeler in bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 12 Nisan 2013 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Az Gören Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.

- Okuyucu ve kodlayıcı,

- 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,

- Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Tamamen Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?

Tamamen görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Tamamen görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

İşitme Engelli Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?

İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin okul müdürlüğüne yazılı başvurusu gerekmektedir.

İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bedensel Engelli Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?


Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?


Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır.  Veliler,  öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne başvuracaklardır.

Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Zihinsel Engelli Öğrenciler İçin SBS ve PYBS İşlemleri Nasıl Olacak?

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır.

2013 PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) Sınav Konuları? Hangi Derslerden Soru Çıkacaktır?


PYBS'ye 8.  sınıftan başvuru yapan öğrencilere, ''SBS Başvuru Kılavuzu''nun 10. maddesinde belirtilen alanlardan test uygulanacaktır.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe/ Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler alanlarından test uygulanacaktır.

2013 PYBS ve SBS Hangi Tarihte Yapılacak? Sınav Tarihi Ne Zaman?

5, 6, 7,  9, 10 ve 11.  sınıfların sınavı 09 Haziran 2013 Pazar

8. sınıfların sınavı 08 Haziran 2013 Cumartesi günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistem olarak aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.

2013 PYBS ve SBS Saat Kaçta ve Nasıl Yapılacak?

2013 SBS ve PYBS Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistem olarak aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi", "Nüfus Cüzdanı" veya "Pasaport" en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları yanlarında bulundurdukları takdirde sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler; sınava fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi'ndeki  fotoğrafıyla karşılaştırıldığında tanınmasını sağlayacak bir kıyafetle sınava gireceklerdir.

Görevliler; 16.7.1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine geleceklerdir

Öğrenciler, fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek,  hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon başkanının açıklamalarına göre yazacaktır.

Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyecektir.

Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakika içinde sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, (özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç) sınavın güvenliği açısından sınav salonunda en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır.

Öğrenci cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen  (mürekkepli) kalemle kendisi atacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

Cevap kâğıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci,  A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün "A" yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa "B" yuvarlağını işaretleyecektir.

Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.

2013 PYBS ve SBS'de Kaç Soru Çıkacak?


5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika olarak uygulanacaktır.

2012 SBS ve PYBS'nin Değerlendirilmesi Nasıl Olacak?


8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

PYBS'ye 5, 6, 7, 9, 10 ve 11.  sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

- Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

- PYBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

- Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

- Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak,  Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

- Sınava girdiği halde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacak, herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından yararlanamayacaklardır.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-1'de verilmiştir.

5, 6, 7, 9, 10, 11. Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Test No       Test Adı Ağırlık Katsayıları

1                 Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım 3,5

2                 Matematik 3,5

3                 Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri 2,5

4                 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 2,5

TOPLAM     12


 

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.


 

 

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100  ve  en  büyüğü  500  olan  bir  puan  dağılımına  dönüştürülecek.  Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin PYBS puanı elde edilecektir.

Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puan'ları, En Küçük TASP Puan'ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

2013 SBS ve PYBS Ne Zaman Açıklanacak?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların PYBS sonuçları 16 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

8, 9, 10 ve 11. sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 22 Temmuz-02 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni ve/veya "Yerleştirme Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavını Kazananlardan Hangi Belgeler İstenecek?

10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin 19. maddesinde belirtilen belgeler kayıt-kabul sırasında istenecektir

PYBS'yi Kazananların Kayıt Tarihleri Ne Zaman?


Ortaöğretim okul/kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri; kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından yapılacak olup, 22 Ağustos 2013 tarihinde başlayıp 06 Eylül 2013 günü saat 17.00'ye kadar sürecektir.

Bursluluğu kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okul/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı tarihte başlayıp 30 Eylül 2013 günü saat 17.00'ye kadar sürecektir.

Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi Hangi Hallerde Gerçekleşir?


Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği"nin 28 ve 32. Maddelerine göre yapılacaktır.

Teknik Lise ve Meslek Liselerinde Parasız Yatılılığa Yerleştirme İşlemleri Nasıl Olacaktır?

Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek/meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı lise ile meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin 10 ve 11. sınıf meslek alan/dallarında okuyan öğrenciler; öğrenim görmek istedikleri pansiyonlu okulda aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi yapabilecektir. Bu okulların, 9. sınıflarında okuyan öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen pansiyonlu okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde 10. Sınıfta yerleştirildikleri okulda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir.

Aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alan/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.

Kimlerin SBS ve PYBS Sonuçları Kabul Edilmeyecektir? SBS ve PYBS'nin Geçersiz Sayıldığı Durumlar Nelerdir?

Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar

- Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

- Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması,  zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

- Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

- Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

- Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

- Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler,  sözlük,  hesap cetveli veya makinesi,  çağrı cihazı,  cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

- Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

- Cevap kâğıdı değerlendirilirken sistemin aynı salonda,  öğrencilerin oturduğu sıraları dikkate almaksızın, yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi, testi geçersiz sayılacaktır,

- Sınava girdiği halde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmaması,

-  Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklarda dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

2013 SBS ve PYBS'ye İtirazlar Nasıl Olacak?

SINAV İTİRAZLARI


- Sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçları ile yerleştirme sonuçlarına yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on)  takvim günü içinde dilekçeyle YEĞİTEK'e yapılabilecektir.

- Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" hesabına 10 TL (On TL KDV Dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

- İtirazların cevaplanmasındaki süre için YEĞİTEK'e gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

- Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların kayıt süresi içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.


Eğitim Ekranı
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  20600 µs