Piyasalar

10 Ekim 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

TÜBİTAK 18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Sınavı ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı Duyurusu

18 Şubat 2013 13:19 tsi
TÜBİTAK 18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Sınavı ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı Duyurusu TÜBİTAK 18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Sınavı ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı Duyurusu

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAVIN ADI


18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Sınavı ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı

SINAV ÜCRETİ


Adayların sınav ücreti TÜBİTAK tarafından yatırılacaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava girecek öğretmen ve öğrenciler 18 Şubat - 08 Mart 2013 tarihlerinde   http://www.meb.gov.tr internet adresinden,

18. Ulusal Otaokul Matematik Olimpiyatı için;


•    Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı iki aşamalı olarak yapılacaktır. TÜBİTAK-BİDEB adına Birinci Aşama Sınavları MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve başvurular öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılacaktır.

•    Okul  müdürlüklerinin  sınava  katılacak  öğrencilerle  ilgili  istenilen  bilgileri  başvuru  tarihleri arasında    http://www.meb.gov.tr  internet  adresinden  gerekli  formları  doldurarak  girmeleri gerekmektedir.

•    Programla  ilgili  ilan  ve  açıklamalar  TÜBİTAK  –  BİDEB  adına  MEB  Yenilik  ve  Eğitim Teknolojileri    Genel    Müdürlüğü    tarafından    tüm    ortaokullara    duyurulacak    ve http://www.meb.gov.tr , http://www.tubitak.gov.tr  internet adreslerinde ilan edilecektir.

21. Ulusal Bilim Olimpiyatları için;

•    Öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılacaktır. Bireysel başvurular kabul
edilmeyecektir.

•    Okul  müdürlüklerinin  sınava  katılacak  öğrencilerle  ilgili  istenilen  bilgileri  başvuru  tarihleri arasında    http://www.meb.gov.tr  internet  adresinden  gerekli  formları  doldurarak  girmeleri gerekmektedir.

•    Programla  ilgili  ilan  ve  açıklamalar  TÜBİTAK  -  BİDEB  adına    MEB  Yenilik  ve  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tüm okullara duyurulacak ve http://www.meb.gov.tr  ve  http://www.tubitak.gov.tr/bideb2202   web adreslerinde ilan edilecektir.

•    Bir öğrenci en çok iki dalda önerilebilir. Başvuru girişi yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce 10’dan az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik istemleri kabul edilmez.
 
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı için;•    Matematik  dalında  yapılacak  sınavlara,  ülkemizdeki  ve  konuk  statüsünde  K.K.T.C.’deki ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek en çok 10 öğrenci katılabilecektir.

•    Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.

•    TUBİTAK  tarafından  eğitime  alınmış  matematik,  fizik,  kimya  ve  biyoloji  öğretmenleri  de (yaklaşık 300 kişi) başvurabilecektir.

•    Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatına,  başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Bireysel başvurular kabul edilmemektedir.

21. Ulusal Bilim Olimpiyatları için;

•       Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde olmak üzere K.K.T.C.’deki her lise kurumu, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok  10’ar öğrenci ile  2012 yılında ikinci aşama sınavlarına katılmış olan öğrenciler için (hazırlık sınıfları dahil, lise son sınıf hariç, toplamda en fazla 18 öğrenci) başvuru yapabilir.

•    Ortaokullar  da  bu  sınavlara,  Matematik  dışında  kalan  dallarda  (Fizik,  Kimya,  Biyoloji  ve Bilgisayar) 8. sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek en çok 2 öğrenci ile katılabilirler.

•    Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.

•    Bu  sınavlara  katılmak  üzere  Matematik,  Fizik,  Kimya,  Biyoloji  ve  Bilgisayar  dallarından önerilecek lise öğrencilerinin, 2012-2013 öğretim yılında (2013’de) lisenin son yılında olmamaları gerekmektedir.

•    Matematik dalında önerilecek öğrencilerin en az 3’ü  lisenin  1. veya 2.  yılında olmalıdır.SINAV GİRİŞ BELGESİ


•    Sınava  girecek  öğrenci  ve  öğretmenlerin   sınav   giriş  belgeleri   29   Mart  2013  tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

•    Aday sınav giriş belgesini, bağlı bulunduğu okul müdürlüğü tarafından onaylanmış olarak teslim alacaktır.SINAV YERİ, TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı  ve 21. Ulusal Bilim Olimpiyatları;
 
13-14 Nisan 2013  tarihlerinde, Cumartesi - Pazar günleri 09.30 – 18.00 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak il merkezlerinde ve K.K.T.C. (Lefkoşa)’de aynı anda uygulanacaktır.

21. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı’na katılacak öğretmenlerin sınavı kendi dalları ile ilgili gün ve saatte Ankara’da uygulanacaktır.


SINAV    TARİHİ    SAATİ

Ortaokul Matematik   
13 Nisan 2013 Cumartesi   
09.30 – 12.00

Bilgisayar   
13 Nisan 2013 Cumartesi   
09.30 – 11.30

Fizik   
13Nisan 2013 Cumartesi   
13.00 – 16.30

Fizik Öğretmenleri İçin   
13 Nisan 2013 Cumartesi   
13.00 – 16.30

Kimya   
14 Nisan 2013  Pazar   
09.30 – 12.00

Matematik   
14 Nisan 2013  Pazar   
13.00 – 15.30

Biyoloji   
14 Nisan 2013  Pazar   
16.30 – 18.00

Matematik Öğretmenleri İçin   
14 Nisan 2013  Pazar   
13.00 – 15.30

Kimya Öğretmenleri İçin   
14 Nisan 2013  Pazar   
09.30 – 12.00

Biyoloji Öğretmenleri İçin   
14Nisan 2013  Pazar   
16.30 – 18.00SINAV UYGULAMASI


Aday, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 29 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

Sınavda  kullanılacak sorular TÜBİTAK tarafından hazırlanacak ve  5 (beş) seçenekli cevap kâğıtları kullanılacaktır.
 
Soru   kitapçıkları   ve   cevap   kâğıtları   aşağıda   yer   alan   hususlar   göz   önünde   bulundurularak

hazırlanacaktır.


- Adaylar sınava,    sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir.

- Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

- Sınav    soru    ve    cevap    anahtarı    15    Nisan    2013    tarihinde    http://www.meb.gov.tr    ve http://www.tubitak.gov.tr  internet adreslerinde yayımlanacaktır.

- Sınav  sonuçları  30  Mayıs  2013  tarihinde  http://www.meb.gov.tr  ve  http://www.tubitak.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

•    Sınava  giren  adayın  cevap  kâğıdı  2  (iki)  adet  optik  okuyucu  ve  çift  kontrol  sistemiyle okutulacaktır.


•    Aday ham puanlarının hesaplanması.

•    Tüm branş sınavları için; [ Ham Puan = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4) ]
 
•    YEĞİTEK tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenen ham puanlar, her dal için TÜBİTAK-Bilim  İnsanı  Destekleme  Daire  Başkanlığınca  belirlenmiş  olan  Olimpiyat  Komiteleri tarafından değerlendirmeye alınır. Her dalda soru sayısı ve puanlama farklıdır. Belirlenen taban puanı ve üzerinde puan alan öğrenciler başarılı sayılarak o yıl içinde yapılacak Yaz Okulu ve 2. Aşama Sınavına katılmaya hak kazanır. Belirlenen taban puanında birden fazla öğrenci bulunması halinde bu öğrencilerin tümü başarılı sayılır.

•    Cevap  anahtarında  hata  olması  ve  bu  hususun  komisyon  kararı  ile  belirlenmesi  sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

•    Komisyon tarafından kendiliğinden ya da itiraz üzerine herhangi bir sorunun hatalı olduğunun tespit edilmesi sonucu, hatalı soru iptal edilecek ve bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak puanlar hesaplanacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi    : “Alo 147”

TÜBİTAK    : (0312) 468 53 00
18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı için iletişim bilgileri; TÜBİTAK-BİDEB 2201
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı
Pınar SANALAN
Tunus Caddesi Nu.80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA

Tel:(0312) 468 53 00/ 3808
İnternet Adresi:  http://www.tubitak.gov.tr e-mail adresi: bideb2201@tubitak.gov.tr

21. Ulusal Bilim Olimpiyatları için iletişim bilgileri;

TÜBİTAK-BİDEB 2202
Ulusal  Bilim Olimpiyatı
Pınar SANALAN
Tunus Caddesi Nu.80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA

Tel: (0312) 468 53 00/ 3808
İnternet Adresi:  http://www.tubitak.gov.tr/bideb2202 e-mail adresi: bideb2202@tubitak.gov.tr

Sınavla    ilgili    duyuru    ve    ilanlar    Milli    Eğitim    Bakanlığı    ve    TÜBİTAK    tarafından
http://www.meb.gov.tr ve http://www.tubitak.gov.tr  internet adresleri üzerinden yapılacaktır.
 
SINAV İTİRAZLARI

- Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının  http://www.tubitak.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde, sınav  sonuçlarına  ilişkin  itirazlarını  ise  sonuçların  adaylara  duyurulmasından  itibaren  en  geç 10(on) gün içerisinde TÜBİTAK’ a yapacaklardır.

- Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye   Vakıflar   Bankası   Ankara   Merkez   Şubesi   ve   Türkiye   Halk   Bankası   Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

- Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TÜBİTAK tarafından bildirilecektir.Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  16430 µs