Piyasalar

29 Ağustos 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2013 YGS Başvuruları Hakkında Merak Edilenler - 1

4 Ocak 2013 17:05 tsi
2013 YGS Başvuruları Hakkında Merak Edilenler - 1 İşte merak edilen yönleriyle 2013 ÖSYS Başvuruları... Başvurular bugün başladı. Başvuru işlemleri ve sonrasına ilişkin detaylar sitemizde yer alacak. Soru-cevap şeklinde yapılacak olan açıklamalar adaylara başvuru öncesinde yardımcı olacak.

2013 YGS’ye Kimler Başvuru Yapabilir?


Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2013-ÖSYS'ye (Sınavsız Geçiş dâhil) başvurabilirler:

- 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

- Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar
2013-ÖSYS’de, YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da 2013-ÖSYS Başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapmak zorundadırlar.

Yabancı Uyruklular YGS-LYS’ye Başvurabilir mi?


Durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da 2013-ÖSYS’ye başvurabilirler ancak bu adaylar ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler.

Türk Vatandaşlığından Çıkanlar YGS-LYS’ye Başvurabilir mi?


Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2013-ÖSYS’ye başvurabilirler. Bu adaylar 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler.

Kimler YGS’ye Girmek Zorunda?


Meslek Lisesi mezunu olup meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adaylar sadece sınavsız geçişle bir bölüme yerleşmek istiyorsa YGS’ye girmek zorunda değildir.

Ancak; sınavsız geçiş hakkının bulunmadığı bölümleri tercih edecekse YGS’ye girmek zorundadır.

Sınavsız geçişle öğrenci alan programlar hariç diğer programlara yerleşmek isteyen bütün adaylar YGS’ye girmek zorundadır.

Ayrıca Yetenek Sınavı ile üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar da YGS’ye girmek zorundadır.

2013 YGS-LYS (2013 ÖSYS) Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılacak?


Mezun durumda bulunmayan adaylar, okullarına veya bağlı oldukları başvuru merkezlerine başvuru yapacaklar. Başvuru yapılamdan önce mutlaka başvuru ücretinin yatırılması gerekmektedir.

Mezun adayların başvurusu 3 farklı yolla olabilecek. Ancak her biri için ayrı şartlar bulunmaktadır.

1. Başvuru Merkezi Aracılığıyla ÖSYS Başvurusu: 

a. 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS’nin ikisinden herhangi birine de başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmayanlar;

 b. 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS’den birine başvuru yapmış; ancak son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar

 c. Aday Başvuru Formunun 12-18. Alanlarında değişiklik olanlar istedikleri başvuru merkezlerinden başvuru yapacaklar

2. İnternet veya Başvuru Merkezi Aracılığıyla:

2011 veya 2012 ÖSYS’lerden herhangi birine ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve öğrenim bilgilerinde (12-18. alanlarda) değişiklik olmayanlar başvuru yapabilecektir.

3. Posta ile Başvuru:

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını durumlarını belgelemek şartıyla postayla yapabileceklerdir. Ancak başvuru evrakları 15 Aralık 2013 tarihine kadar ÖSYM’ye ulaşmış olmalıdır.

ÖSYM Başvuru Merkezlerine Giderken Hangi Belgeleri Yanınıza Almalısınız?


· Aday Başvuru Formu

· Nüfus Cüzdanı veya Pasaport: Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır

· Varsa Sağlık Raporu

· Onaylı Diploma Örneği: Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS’ye başvuranlar ile son başvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde değişiklik bulunanların (ÖSYS Aday Başvuru Formunun 12-18. alanlarında yer alan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar) diplomalarının ön ve arka yüzü noter veya mezun olduğu okul müdürlüğünden onaylanmış olmalıdır.

· Transkript veya Diploma: Yurt dışındaki bir ortaöğretim kurumundan mezun olacak/olanların transkriptleri ile mezunsa diplomalarının onaylı örneği başvuru formu ile birlikte teslim edilecektir.

Askerlik Yapan, Yurtdışında Bulunan, Sürekli ve Ağır Hastalığı Olan veya Tutuklu/Hükümlü Olanların ÖSYS Başvuruları Nasıl Olacak?


Zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru işlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Başvuru
Formu ve eklerini başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştıracaklardır.

DİKKAT: Başvuruların süresi içinde yapılması ve gerekli olan belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

UYARI: Formdaki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Bu yüzden formu ve kılavuzu dikkatli okuyarak doldurunuz.

2013 YGS-LYS Başvurularında Hangi Öğrenim Kodları Kullanılacak? Öğrenim Durumumu Nasıl Kodlamalıyım?


Adaylar aşağıda verilen duruma göre uygun olan öğrenim kodlarını yazacaklardır.

- Lise Son Sınıf Öğrencisi:


 o   Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. 1

 o   Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim. (2011-2012 eğitim-öğretim yılında son sınıf öğrencisi olan, ancak, mezun olamayıp hâlen son sınıf düzeyinde olanlar bu kodu işaretleyeceklerdir.) 2

- Lise Mezunları (Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olanlar)


 o   Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra bir yükseköğretim programına yerleştirilmedim. 4

 o   Bir yükseköğretim programına (Sınavsız Geçiş dâhil) ÖSYM'ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım. 5

 o   Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım. 6

 o   Bir yükseköğretim programını bitirdim. 7

 o   Yükseköğretimden kaydım silindi. 8

DİKKAT: Başvuru formunda 2012-2013 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adı, okul türü, alan adı ve kodları ile okul numarası bilgilerini yazacak; bitirme yılı, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun adaylar ise bu kısmı da dolduracaktır.

Mezun Olduğum Okulun Kodunu Nereden Bulabilirim?


ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında ÖSYS Başvuru Bilgileri içinde yer alan “Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı”ndan öğrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6’dan ve Tablo 7’den bularak ilgili bilgi alanlarına yazınız

UYARI: Sadece sınavsız geçiş hakkına başvuru yapmak isteyen meslek lisesi mezunu/son sınıf öğrencisi adayların sınavsız geçişlerinin olduğu alanları kontrol edip ona göre başvuru yapması yararına olacaktır. Daha sonra herhangi bir mağduriyet yaşama riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

Sınav Merkezi Tercihleri Neye Göre Yapılacak?


Sınav merkezi tercih alanlarına, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkez, sınav merkezi tercihi olarak yazılacaktır. Sistem adayın bunun dışında bir tercihte bulunmasını engelleyecek şekilde düzenlenmiştir. Sistem ya okulun bulunduğu merkezi ya da adayın adresini baz alarak 1. Sınav merkezi tercihinizi yapmanıza müsaade edecektir. 2. Sınav merkezi tercihi ise adayın 1. Tercihine paralel olarak en yakın sınav merkezlerini seçmenize olanak sağlayacaktır. Kısaca aşağıdaki duruma göre sınav merkezi tercihinde bulunabileceksiniz.

- Okulun Bulunduğu Merkez
- Adreste Yer Alan Merkez

Sınav Yerini İstanbul Olarak Tercih Etmek İsteyen Adaylar Dikkat!.


İstanbul’da sınava girmeye sınırlama getirilmiştir. Aşağıdaki kurallar dahilinde aday İstanbul’da sınava girebilmektedir:

- Adres İli Ve Okul İlinin İkisi de İstanbul Olan Adaylar: , İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler

- Adres İli Ve Okul İlinden Yalnız Biri İstanbul Olan Adaylar: Sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki bölgelerden yapabilirler.

- Adres İli Ve Okul İlinin İkisi de İstanbul Olmayan Adaylar: İstanbul’da sınava girme tercihi yapamazlar.

Askeri Okullara Başvurular Nasıl Olmaktadır?


2013 ÖSYS başvuru formunda askeri okullara başvuruya ilişkin alanlar bulunmaktadır. Ancak bu alanları işaretlemek başvuru yapmak anlamına gelmemektedir. Bu okullara başvurular ilgili kurumların internet sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

ÖSYS Başvuru Kılavuzunda Boy Ve Kilo Bilgileri Neden İstenmektedir?


Adayların boy ve kiloları dikkate alınarak adaya uygun sınav salonlarına yerleştirmeler yapılmaktadır.

Engel Durumu Olan Adayların ÖSYS Başvuruları Nasıl Olmaktadır?


Formda bulunan görme, işitme, bedensel, diğer engel ve geçici engel durumlarından kendilerine uygun olan seçeneği yazacaklardır. Sınava tekerlekli sandalye ile girmesi gereken adayların uygun kutucuğu işaretlemeleri gerekmektedir. Aday işaretleme yaptığı alanlarla ilgili sağlık raporlarını başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.

 


Eğitim Ekranı - Bu sayfaya link verilmeden bu haber kullanılamaz.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  27700 µs