Piyasalar

1 Nisan 2015, Çarşamba tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

10 Haziran 2012 PYBS 9. Sınıf Bursluluk Sınavı Sonuçları

3 Ağustos 2012 10:34 tsi
10 Haziran 2012 PYBS 9. Sınıf Bursluluk Sınavı Sonuçları... 2012 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 9. Sınıf Sonuçları 3 Ağustos 2012 tarihinde açıklanacak. Sonuçları sitemizden öğrenebileceksiniz. Sonuçlarve Bursluluk sınavına dair bilgiler aşa

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Puan ve Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı. Öğrenmek İçin Tıklayınız...

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/dpy/Ss/2012_wqsxcr6/Dpy_Frm_5_9_10_11.asp

PYBS 19905 Kodu, PYBS 19906 Kodu, PYBS 19907 Kodu, PYBS 19908 Kodu, PYBS 19909 Kodu, PYBS 19910 Kodu, PYBS 19911 Kodu nedir? Neyi ifade eder? Sınıflara Göre PYBS Kodları Ne Anlama Geliyor? Kodlarla İlgili Bilgi için tıklayınız... http://www.egitimekrani.com/haber.php?haber_id=26168

Ailenin fert başına düşen yıllık gelirinin 5400 TL’nin altında olanların başvurusu alınmıştı.

Önceki Yıllarda Çıkmış PYBS Soruları İçin Tıklayınız...

Önceki Yıllarda Çıkmış SBS Soruları İçin Tıklayınız...

Şimdi adaylar PYBS’nin hangi tarihte yapılacağını, 2012 PYBS Sınav yerini nasıl ve ne zaman öğrenebileceklerini, 2012 PYBS Sınava Giriş belgesini okulların adaylara ne zaman vereceğini, Sınavın ne zaman ve saat kaçta yapılacağını, soruların hemen yayınlanıp yayınlanmayacağını, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

İşte bu sorulara cevaplar…

2012 PYBS 8. Sınıflar hariç diğer bütün sınıflar için (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıflar) 10 Haziran 2012 Pazar Günü Saat 10.00’da yapılacak. 8. Sınıfların 9 Haziran 2012 tarihinde girecekleri 2012 SBS’den alacakları puan kullanılacağı için ayrıca bir Bursluluk ve Parasız yatılılık (PYBS) sınavına girmeyecek.

Sınava Giriş Belgesi: Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için 28 Mayıs 2012 tarihinde e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından kesinlikle renkli olarak alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere sınav giriş belgesi ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

SINAV KONULARI

PYBS’ye 8. sınıftan başvuru yapan öğrencilere, ‘’SBS e-Başvuru Kılavuzu’’nun 10.maddesinde belirtilen alanlardan test uygulanacaktır.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11. Sınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe/ Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler alanlarından test uygulanacaktır.

SINAV UYGULAMASI

a. *5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı 10 Haziran 2012 Pazar,

*8 inci sınıfların sınavı 09 Haziran 2012 Cumartesi, günü tüm sınav yerlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezi sistem olarak aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.

b.

*5. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika,

*6. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika,

*7. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika,

*8. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika,

*9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika olacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. PYBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların PYBS sonuçları ile YİBO’dan mezun olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları 03 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde sınav sonuç belgesini İnternetten alacak onaylayıp mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

a. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. PYBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Kayıt – Kabul Tarihleri

Ortaöğretim Kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde başlayacak, 7 Eylül 2012 günü saat 17.00’de bitecektir.

Bursluluğu kazanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından öğrenci kayıtlarının başladığı tarihte başlayacak ve 28 Eylül 2012 günü saat 17.00’de bitecektir.

Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçları ile yerleştirme sonuçlarına yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde dilekçeyle YEĞİTEK’e yapılabilecektir.

b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

c. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

ç. İtirazların cevaplanmasındaki süre için YEĞİTEK gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

d. Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların kayıt süresi içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  İçerikler bilgilendirmek içindir. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  21500 µs