Piyasalar

7 Ekim 2015, Çarşamba tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı

16 Mart 2012 22:23 tsi
7-19 Yaş Aile Eğitimi, UNICEF’in teknik desteği ve AB’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru” Projesi’nin (“Önce Çocuklar” projesi olarak d

7-19 yaş Aile Eğitimi Programı, Mili Eğitim Bankalığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çok sektörlü bir programdır.
 
7-19 Yaş Aile Eğitimi Programının en genel hedefi anne, baba ve ergen ilişkisini güçlendirerek çocuğun/ergenin var olan potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamaktır.
 
Türkiye İstatistik Kurumu 2007 yılı verilerine göre, 10-19 yaş ergenlerin nüfusu 12.568.691’dir.Bu eğitim programında hedeflenen kesim 20 milyon civarındaki çocuk nüfusunun aileleridir. Bu rakamlar bize ne kadar genç bir nüfusa sahip olduğumuzu ve 7-19 yaş aile eğitimi programının ne kadar büyük bir kitleye hitap ettiğini göstermektedir. Ergenlik dönemi bu yaş grubunun içinde yer almaktadır. Artan boşanma oranları, anne baba ve ergen arasında sağlıklı iletişimin olmaması gibi faktörler bu yaş grubundaki riskleri arttırmaktadır.
 

PROGRAMIN HAZIRLIK SÜRECİ

Bu programın oluşum aşamasında; Ankara’da ve Abant’ta 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay toplantılarında 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programının hazırlanması ve uygulanması için ihtiyaç duyulan işbirliğinin oluşturulması amaçlanmıştır. Çalıştay çıktıları , aile odak grup görüşmeleri ve elektronik ortamda uygulanan anket çıktıları değerlendirilerek programın içeriği ve konu başlıkları belirlenmiştir.Her iki çalıştayı da kapsayan rapor Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde bulunmaktadır.
( http:// orgm.meb.gov.tr//psikososyal/CALISTAY_RAPORU.pdf )

7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ  PROGRAMININ İÇERİĞİ

7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı 3’er saatlik, haftada bir oturum olmak üzere toplam 8 modülden oluşan bir programdır .Banlığımız tarafından 7-19 Yaş Aile Eğitimlerine yönelik materyaller hazırlanmıştır(not defterleri, dosya, buzdolabı magnetleri, bilgi notları). Her ilde materyallerin muhafaza edilmesinde ve dağıtımından sorumlu olan formatörler bulunmaktadır. Materyaller,aile eğitimi grubu açacak psikolojik danışmanlara veli sayısı kadar tutanak karşılığında verilmektedir.Bu eğitimi alan ailelere, uygulayıcı psikolojik danışman tarafından farklı oturumlarda farklı materyaller verilmektedir.Ayrıca son oturumda, velilere yönelik sertifika töreni yapılmaktadır.
Her hafta oturumların konu başlıkları ve içerdikleri alt başlıklar aşağıda listelenmiştir:
 

1. ERGENİ TANIMAK

• Gelişim Alanları ve Ergenlik Döneminin Genel Özellikleri
• Ergenlikte bedensel,zihinsel,duygusal ,sosyal ve cinsel gelişim
• Toplumsal cinsiyet Rolleri
 

2. İLETİŞİM KURMAK

• İletişim ve ilişki kavramları
• İlişkide ve farklı yaşlarda iletişimde zamanı yapılandırma
• Sözlü-sözsüz iletişim becerileri
• Eşler arası iletişimin aile içi iletişime etkisi
 

3. BİRLİKTE BÜYÜMEK

• Aile yaşam Döngüsü
• İlişki Nedir?
• İnsan İhtiyaçları Nelerdir?
• Ebeveyn olmak (Anne Babalık)
• Ebeveynler Çocuk Karşısında Nasıl Durmalı?
 

4. RİSKİ YÖNETMEK

• Risk ne demektir? Risk etkenleri nelerdir?
• Gelişim basamaklarına göre risk takvimi
• Riskler karşısında ailenin yapabilecekleri
 

5. UZLAŞABİLEMEK

• Çatışmanın tanımı ve çatışma türleri
• Üç farklı dönemde çatışmanın algılanışı
• Çatışmanın akışı
• Çatışma çözmede 6 basamak
• İlişki stratejileri
• Çatışmayı çözmeye hazır olmak: Öfke Kontrolü
 

6. AİLE TUTUMLARI

• Aile içi tutumlar
• Yetkin Tutum
• Ailenin rolü ve sınırları

7. OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA

• Kişilik nedir ve nasıl oluşur?
• Davranış kazandırma
• Eleştiri ve takdirin ergenin kişiliğine ve davranışlarına etkisi
  

8. GELECEĞİ PLANLAMAK

• Geleceği planlama ne demektir?
• Geleceğimizi planlamada karşılaştığımız güçlükler
• Geleceğe umutla bakabilmek
 

7- 19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI İLE İLİŞKİLİ OLAN PROGRAMLAR

Benim Ailem Eğitim Programı: Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) desteği ile geliştirilmiş olup, Avrupa Birliğinin mali, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmekte olan “Türkiye’deki Çocuklar için iyi Yönetiştim, Koruma ve Adalete Doğru” başlıklı projenin bir alt bileşenidir. 0-6 yaş çocuğu olan ailelerin ebeveynlik bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere hazırlanmış program, Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanmaktadır.
Yaşam Becerileri Eğitimi Programı: Milli Eğitim Banklığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Avrupa Birliği’nin mali, UNİCEF’in teknik desteği ile yürütülmekte olan programın diğer faydalanıcıları Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığıdır.Bu program, gerek ergenlik döneminin getirdiği zorluklar, gerekse şiddet,stres, zorlayıcı yaşantılar gibi yaşamın diğer zorluklarına karşı ergenleri güçlü kılabilmek amacıyla hazırlanmış bir programdır.

NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ?

• Bir insanın bu dünyada sahip olabileceği en değerli varlığı çocuklarıdır. Anne babanın çabası ve endişesi çocuklarını en iyi şekilde  yetiştirmektir.Bunu yaparken de desteğe, onlara yol gösterecek bilgiye ihtiyaç duyarlar.7-19 yaş aile eğitimi programı ailelerin var olan bilgi ve becerilerini geliştirerek daha sağlıklı çocuklar yetiştirmelerini destekler.
 
• Günümüzde yaşamın getirdiği zorluklar ve riskler nedeniyle çocukları ve ergenleri yaşama hazırlamak, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve ayakları üzerinde durmalarını sağlamak eskisinden daha fazla çabayı gerektirmektedir. Bu bağlamda ailenin gerekli becerileri kazanmasının desteklenmesi önemlidir.
 
• Yapılan birçok araştırma anne babanın eğitimine katılımının, çocukları ile iletişiminin artmasına, kendileri ve çocukları hakkında daha olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olduğunu göstermektedir.
 
• Sonuç olarak, doğum öncesinden başlayarak, çocuğun gelişiminde önemli rol oynayan anne babanın çocuğuna en iyi imkanları yaratması, çocuğun eğitimine etkin olarak katılabilmesi, onunla sağlıklı bir etkileşime girmesi ve gelişimini destekleyici uyarıcı bir ortam hazırlayabilmesi gibi konularda desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle aile eğitimi programları ile anne babaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır.
 
7-19 Aile Eğitimi Programının uygulamaları ilimizin de içinde bulunduğu pilot bölgelerde 2007 yılı Ağustos ayından bu yana devam etmektedir. Mersin merkez ilçelerde görev yapan formatör psikolojik danışmanlar Çiğdem ERKOVAN ( koordinatör )  ve Nurten SAYDAM ile Silifke ilçesinde görevli Muhammet KILIÇ tarafından rehber öğretmenlere yönelik “Uygulayıcı Eğitimleri” seminerleri verilmektedir. Bugüne kadar 87 psikolojik danışmana bu eğitim verilmiş olup, tüm okul psikolojik danışmanlarının bu eğitimden geçmesi amaçlanmaktadır(Mersin merkezde 268 psikolojik danışman görev yapmaktadır). Uygulayıcı eğitimlerinin alana psikolojik danışmanların ise her eğitim-öğretim yılında en az bir kez aile eğitimi grubu açmaları gerekmektedir. Her eğitim-öğretim yılında dönemlik rapor halinde uygulamalara yönelik veriler Bakanlığımız Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

                                                                                                               
Çiğdem ERKOVAN
Psikolojik Danışman
Mersin İl Koordinatör Formatörü

mezitli.gov.tr
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  23000 µs