Piyasalar

9 Ekim 2015, Cuma tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

10 Mart 2012 Anadolu Lisesi Öğretmenlik Sınav Soruları –Rehber Öğretmen/Rehberlik Soruları

11 Mart 2012 23:51 tsi
10 Mart 2012 Anadolu Lisesi Öğretmenlik Sınav Soruları –Rehber Öğretmen/Rehberlik Soruları

10 Mart 2012 tarihinde yapılacak olan Anadolu, Anadolu Öğretmen, Sosyal Bilimler Lisesi ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı Soru ve Cevapları MEB tarafından açıklandı. Soru ve cevapları indirmek bu bağlantıya tıklayınız......

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2012/sorular/Anadolu_Fen_Diger_OgrtSec_10_Mart.zip

Almanca A

Almanca B

Beden Eğitimi A

Beden Eğitimi B

Bilişim Teknolojileri A

Bilişim Teknolojileri B

Biyoloji A

Biyoloji B

Coğrafya A

Coğrafya B

Din Kültürü A

Din Kültürü B

Felsefe A

Felsefe B

Fizik A

Fizik B

Fransızca A

Fransızca B

Görsel Sanatlar Resim A

Görsel Sanatlar Resim B

İHL Meslek A

İHL Meslek B

Kimya Teknolojisi A

Kimya Teknolojisi B

Matematik A

Matematik B

Müzik A

Müzik B

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersi A

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersi B

Psikoloji A

Rehber Öğretmen A

Rehber Öğretmen B

Tarih A

Tarih B

Türk Dili Edebiyatı A

Türk Dili Edebiyatı B

9.   SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

a.   Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b.  Doğru cevaplar dikkate alınarak 60 (altmış) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

c.   Sınava giren tüm adaylar için  [Puan=  (Doğru Sayısı  /Soru Sayısı)  x 100]  formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

d.  Sınavda yer alan her soru eşit puan aralığına sahip olacaktır.

e.   Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilecek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

f.    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilmeyecektir.

g. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda,  kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların sınavı iptal edilir.

h.  Sınav sonuçlarıyla ilgili adaylara Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

i.    Sınavdan sonra uygulama sınavını valilikler yapacaktır.10. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Merkezî sistemle    yapılan sınav sonuçları,    26 Mart 2012    tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir.

Adaylara sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Kılavuz,   http://www.meb.gov.tr  ile   http://ikgm.meb.gov.tr    internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Uygulama sınavına girecek adayların listesi valiliklerce yayımlanacaktır.
 

11. ATAMA İŞLEMLERİ

a.   Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

b.  Sınavı kazanan adayların atamalarının yapılmasında; 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi,  Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’e göre, adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu Yönetmelik’in ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu’na göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atama yapılır. Puan eşitliği hâlinde öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Ortaya çıkacak eşitliğin bozulmaması durumunda ise, atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

c.   Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, atama iş ve işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

d.  Ayrıca,  uygulama sınavına katılacak adaylarla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler konusunda valiliklerce açıklama yapılacaktır.

e.   Adayın bilgilerinde veya beyanında hata olması durumunda atamaları yapılmış  olsa bile atama iptal edilecektir.

f.    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’in “Hizmetin gereği yer değiştirme” başlıklı 23’üncü maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler” başlıklı 40’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrası göz önüne alınarak başvuruda bulunulacaktır.

g. Atama yapılacak olan alanlar tablo-1’de gösterilmektedir.

12. SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a.   Başvuru Şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,

b.  Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,

c.   Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

d.  Geçerli kimlik belgesinin ve geçerli sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e.   Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f.    Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g. Adayın her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ile defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında yanında bulundurması,

h.  Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

i.    Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu
kopya tespit etmesi,

j.    Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kâğıdının boş bırakılması,

k.  Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.
 
13. SINAV İTİRAZLARI

a.    Adaylar,  sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını;  soru ve cevap anahtarının  http://www.meb.gov.tr ve  http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iĢ  günü içerisinde, sınav sonuçlarına ise sonuçların yayımlanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde bir dilekçe ile doğrudan YEĞİTEK’e itiraz edebileceklerdir.

Bu itirazlar, 15 (on beş)  gün içerisinde incelenerek sonucu YEĞİTEK tarafından adaya bildirilecektir.

b.  Adaylar, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. “Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi” olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan,  sınava girmeyen,  sınava alınmayan ya da çıkarılan, adayların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

c.   İtirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

d.  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.


Bu sınava başvuran adaylar bu Kılavuz’da yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
 

Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  43610 µs