Piyasalar

4 Ekim 2015, Pazar tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Okul Aile Birliği Toplantı Tutanağı İndir

11 Eylül 2011 23:21 tsi
Okul Aile Birliği Toplantı Tutanağı İndir

............. İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Toplantı Tutanağı

............. İlköğretim Okulu okul aile birliği 19.11.20.. Cuma günü saat 15:30 da okul salonunda birinci genel kurulunu yapmak üzere toplandı. Toplantıda okul aile birliğine seçilen üyelerin tamamının hazır bulunduğu tespit edildi.

Toplantının İşleyişi

1-Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Ardından toplantı divan kurulu oluşturularak divan başkanlığına ………. yazmanlığa ……………….. seçildi.
                       
2-Toplantıya katılanlara yönetim kurulu raporları okundu. Ardından okul aile birliği görev dağılımı yapıldı. Buna göre:

Okul Aile Birliği Başkanlığına ………………………..

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcılığına ………………………..

Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine : ……………………….., ……………………….., ……………………….. , ……………………….. , ………………………..

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine  : ……………………….. , ……………………….. , ……………………….. , ……………………….. , ………………………..

Denetleme Kurulu Asil Üyeliğine :  ……………………….., ……………………….., ………………………..

Denetleme Kurulu Yedek Üyeliğine : ……………………….. , ……………………….. , ………………………..

3 - Kurulda görev dağılımı yapıldıktan sonra yapılacak çalışmalar gözden geçirildi. Okulun ihtiyaçlarının karşılanması için öğrenci velilerinin destekleri istenecektir. Gönüllü olarak okula yapacakları yardımlar okul aile birliği başkanı veya okul müdürü tarafından makbuz karşılığı alınarak okul işletme defterinin gelir bölümüne  kayıtları tutulacaktır.

4-Yine okulun ihtiyaçları için yapılacak harcamalarda okul aile birliği veya okul müdürü tarafından yapılarak gerekli makbuzları alınarak okul işletme defterinin gider bölümüne kayıtları tutulacaktır. Yıl sonlarında tutulan bu kayıtlar okul aile birliği tarafından kontrolleri yapılacaktır.

5-Okul aile birliği toplantıları mutat toplanmaya devam ederek okulla ilgili sorunları görüşmeye devam edecektir.

6-Toplantı alınan dilek ve temennilerle sona ermiştir. Toplantıya katılan üyelerin imzaları ekte gösterilmiştir.


Toplantıya Katılan Okul Aile Birliği Üyeleri

Yönetim Kurulu
……………………  ……………………  ……………………  ……………………  ……………………
Okul Aile Bir. Baş.  Okul Aile Bir.  Bş. Yrd.  Asil Üye      Asil  Üye         Asil  Üye

………………………..  ………………………..  ……………………….. 
Yedek Üye                    Yedek Üye           Yedek Üye                      

………………………..  ……………………….. 
 Yedek  Üye                     Yedek Üye


Denetleme Kurulu
………………………..  ………………………..  ……………………….. 
Asil Üye                        Asil Üye                        Asil Üye

………………………..  ………………………..  ……………………….. 
Yedek Üye                    Yedek Üye                      Yedek Üye


……………………….. 
Okul Müdürü

 

 


OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (ÖRNEK)………………………………..LİSESİ 0KUL AİLE BİRLİĞİ ÜYE TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ: 8.12.2000     KARAR TARİHİ:08.12.2000
TOPLANTI SAATİ : 14.00    KARAR NO :12
TOPLANTI YERİ : Okul Müdür Odası    KARAR ÖZETİ : 2000 Yılı Genel
Kurul toplantısı


TOPLANTIYA KATILANLAR 
BAŞKAN : …………….   ÜYE :
2.BAŞKAN : …………………….  ÜYE :
ÜYE : …………………………


 Yönetim Kurulumuz 8 Aralık 2000 Cuma günü saat 14.00’de başkan ……………….. başkanlığında okul müdür odasında tam olarak toplandı. Görüşmelere geçildi.
 Bu yıl yapacağımız Genel Kurul Toplantısının tarihini belirleyip genel kurul hazırlıklarının yapılması konusunda; Okul Müdürümüzün önerisi olan 17 ARALIK 2000 Pazar günü genel kurul toplantımız için uygun olarak kabul edildi.
 Velilerimize çağrı yazısı gönderilerek katılmalarının sağlanması,bu toplantıda sınıf öğretmenleri ile görüşerek çocuklarının başarı,devam ve disiplin konularında da bilgi alabileceklerinin çağrı yazısında belirtilmesi uygun görüldü.

 17 ARALIK 2000 Pazar Günü saat 10.00’daki Genel Kurul Gündem maddeleri.
 1-Açılış ve Yoklama,
 2-Divan teşekkülü,saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,
 3-Okul Müdürü ……………’ün Konuşması,
 4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
 5-Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
 6-Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrazı.
 7-Yeni Yönetim ve denetim kurullarının seçimi.
 8-Dilek ve temenniler.
 9-Kapanış.


 
   Başkan      Başkan Yrd.   Üye    Üye     Üye


…………………………………………….LİSESİ
0KUL AİLE BİRLİĞİ ………………. TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
[/b]

GÜNDEM :
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Divan Teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstklal Marşımızın okunması,
3 - Okul Müdürü ……………………..’ün konuşması
4 - Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
5 - Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
6 - Yönetim ve denetim Kurulları Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
7 - Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
8 - Dilek ve Temenniler; Kapanış. 

 Okulumuz ………………Lisesi, Okul Aile Birliğinin olağan Genel Kurulu yapılacağını üyelerimize 11 Aralık 2000 tarihli yazımız ile duyurmuştuk. Toplantımıza katılmak üzere salona gelen üyeler yönetim kurulunca hazırlanan üye listesini imzalayarak toplantı salonuna alındılar. Saat 9.55’te üye listesinin incelenmesi sonucu çoğunluğun sağlandığı; 235 veli ve 41 okul personelinin hazır olduğu görüldü .
 Toplantının sunuşu Müdür Yardımcısı ………….tarafından yapıldı ve gündemimizin ikinci maddesine geçildi.
 GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ:
 ………………(Başkan) : Değerli Üyelerimiz; Okul Aile Birliğimiz Olağan Genel Kurul Toplantımızı yapmak üzere toplandık. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyerek saygılar sunarım. Değerli Arkadaşlarım, gündemimizin bu maddesi gereği toplantımızı yönetmek ve konuşulanları kaydetmek üzere Divan teşekkül ettireceğiz.
 ………….. : Sayın üyeler, Divan başkanı, vekili ve yazmanlık için aday olmak isteyenler veya aday göstermek isteyen Var mı ?
 Divan Başkanlığına :…………..
 Divan Başkan vekilliğine : …………
 Yazmanlığa : …………aday olarak belirlendi.
 ………….. : Başka aday olmak veya aday göstermek isteyen arkadaşım var mı? (Yok.)Bu üyelerimizi tanımak için sahneye davet ediyorum.. Şimdi de oylarınıza sunuyorum.(Oylandı.) Oylama sonucunda Liste halinde ,Divan Başkanlığına : ………… Divan Başkan vekilliğine ………., Yazmanlığa …………oybirliği ile seçildiler.
 ……… :Seçilen Arkadaşlarımızı Toplantımızı yönetmek ve toplantı tutanağını yazmak üzere Divan Başkanlığı kürsüsüne davet ediyorum. Buyrun Sayın ………..Sayın ………………………
( Divan Başkanı ve yazmanlar yerlerini aldılar.)
 ………….. (Divan Başkanı) : Değerli arkadaşlarım, bizleri değerli oylarınızla seçtiğiniz için teşekkür ederek toplantımızı başlatıyorum. Öncelikle Yönetim Kurulumuzun hazırladığı ve sizlerede daha önceden yazı ile duyurulmuş olunan gündem maddelerini okuyorum.(Okudu.) Gündem maddelerini dinlediniz. Gündeme eklenmesini veya çıkarılmasını istediğiniz herhangi bir madde var mı? (Yok.) Olmadığına göre okuduğum şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler (Oylandı .) Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 ………….. (Divan Başkanı ) : Sayın Okul Müdürümüz , Değerli Öğretmenlerimiz ve Veli-Üye arkadaşlarım; toplantımızın gündeminin bu maddesi gereği Büyük Önder Atatürk ve Türk Milli Eğitimine hizmet etmiş ve ebediyete intikal eden Türk büyükleri için bir dakikalık saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı"mızın okunmasına davet edi yorum. (Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı’mız okundu.)
 Arkadaşlar, gündemimizin bu maddesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaşım var mı ? (Yok ) Olmadığına göre güdemimizin üçüncü maddesine geçiyorum.
 GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ :
……………..( Divan Başkanı) : Sayın Üyelerimiz, gündemimizin bu maddesi gereği Okul Müdürümüz ………..’ü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.Buyrun Sayın Müdürüm.
 ………….. (Okul Müdürü) : Sayın velilerimiz, öncelikle hepinize okulum ve personelim adına hoş geldiniz diyerek konuşmama başlıyorum
 Okulumuz, Mesleki ve Teknik Öğretim kurumları içerisinde imkanları ile seçkin bir yere sahiptir.Okulumuz personeli ile daha iyiye ve güzele ulaşmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Okul ve veli ilişkisi de bu çalışmalarımızda bize en önemli destek olmaktadır. Bu işbirliği ve uyum öğrencilerimizin de başarılı olmasında önemli bir etkendir.
 Ayrıca sizlere okulumuz ve bölümlerimiz hakkında da kısaca bilgi vermeye ve öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken önemli kurallar ve velilerin öğrencilerini izlemeleri ile onlarda oluşan değişik olumsuz davranışlarının araştırılması ve izlenmesi gerekliliği üzerinde durarak öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için önerilerim olacak. (dedi) Öğrenci velilerimize öğrencilerin gitmemesi gereken yerler, evlerindeki zamanlarını planlı kullanılması , dikkat çekici davranışları olduğunda kontrollü davranılması vb. konularda bilgi verdi.

 Ayrıca , 2000-2001 öğretim yılından itibaren okulumuzda ; okul gelişim modeli ve toplam kalite yönetimi uygulaması başlamıştır. Bu uygulama ile de sizlerin katılımına daha çok ihtiyaç duymaktayız. Önerileriniz bizim çalışmalarımıza yol gösterici olacaktır.

 Değerli velilerimiz, öğrencilerimizin iyi yetişmesi için bizler; Yönetici ve öğretmenler sizleri her zaman okulumuzda görmekten mutluluk duyarız .Okula gelerek , bazen de telefon ederek öğrencilerimizin iyi yetişme si için bu diyaloğu sağlamamız çocuklarımız için yararlı olacaktır. Büyük Önderimiz Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin iyi yetişmesi ve geleceğimizin teminatı olan, onların en iyi şekilde hayata hazırlanması için her zaman yararlı sonuçlar verecektir diyerek Okul Aile Birliğimizin bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile okul idaresine verdikleri destekten dolayı takdirleini belirtti ve teşekkür edip sözlerini tamamlayarak konuşmasını bitirdi.

 …………(Divan Başkanı ):Okul Müdürümüze verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Değerli üyelerimiz, gündemimizin dördüncü maddesine geçiyorum.

 GÜNDEMİMİZİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ :
 ……… ( Divan Başkanı) : Değerli Üyelerimiz ve velilerimiz, gündemimizin bu maddesi gereği Yönetim Kurulumuz Faaliyet raporunun okunması için yönetim kurulu adına başkan …………….’nu kürsüye davet ediyorum.Buyrun sayın Başkan ………….
 ……………..(Yönetim Kurulu Başkanı) : Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmenlerimiz geçen genel kurulumuzdan bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi vermeye çalışacağım.(Okul aile birliği yönetim kurulu faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve açıklamalarda bulundu.) ( Konuşma metni ekte)
  ……….. (Divan Başkanı ) : Sayın Başkan …………….’na verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Gündemimizin beşinci maddesine geçiyorum.
  GÜNDEMİMİZİN BEŞİNCİ MADDESİ :
 …………… ( Divan Başkanı) : Arkadaşlar, Gündemimizin bu maddesi gereği Okulumuz Aile Birliğimiz Denetleme Kurulunun faaliyet raporunu okumak ve bilgi vermek üzere denetleme Kurulu adına başkan ……………’i kürsüye davet ediyorum. Buyrun sayın ……………
 …………… (Denetleme Kurulu Başkanı): Sayın Divan ve okulumuz Aile Birliği Üyelerimiz, denetleme kurulumuzun faaliyet raporunu okuyorum. (Okudu ve Açıklamalarda bulundu.) ( Konuşma metni ekte )
 …………… ( Divan Başkanı) : Sayın başkan ……………"e Teşekkür ederim. Gündemimizin altıncı maddesine geçiyorum.
 GÜNDEMİMİZİN ALTINCI MADDESİ :
…………… ( Divan Başkanı) : Değerli Arkadaşlarım, Okulumuz Aile Birliği Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarını dinledik. Gündemimizin bu maddesinde de bu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi konusu vardır. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları üzerinde görüş belirtmek isteyen arkadaşım var mı? (Yok.) Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Uygun görenler, uyun görmeyenler (Oylama yapıldı). Oy Birliği ile ibra edilmiştir.
 Gündemimizin bu maddesi üzerinde söz almak isteyen arkadaşım var m?(Yok.) Olmadığına göre gün demimizin yedinci maddesine geçiyorum.
 GÜNDEMİMİZİN YEDİNCİ MADDESİ :
 …………… ( Divan Başkanı) : Değerli üyelerimiz , gündemimizin bu maddesinde oluşturulacak yeni yönetim ve denetim kurulları seçimleri vardır.Şimdi yönetim kurulunda görev almak isteyenler veya aday göstermek is teyenler isimlerini yazdırsınlar. Yönetim kurulu adaylarımız belirlendi ve okuyorum;
 1- ……………
 2- ……………
 3- ……………
 4- ……………
 5- ……………
 6- ……………
 7- ……………
 8- ……………
 9- ……………
 10, …………… oylandı ve oybirliği ile
 
 YÖNETİM KURULU

 ASIL ÜYELER  YEDEK ÜYELER
 1- 6-
 2- 7-
 3- 8-
 4- 9-
 5-, Asıl üyeliklere 10-, seçildiler.


…………… ( Divan Başkanı) : Sayın Üyelerimiz, Yönetim kurulumuzu belirledik.Şimdi de Okul Aile Birliğimiz Denetim kurulunun teşkiline geçiyorum. Denetleme Kurulunda görev almak veya aday göstermek isteyen arkadaşım var mı ? İsimlerini yazdırsınlar. Adaylarımız belirlendi , okuyorum ;
 
 1-
 2-
 3-
 4-
 5-
 6-
  görev almak istemişlerdir. Oylamaya geçiyorum.(oylandı.) Yapılan Oylama sonucunda :

 ASIL ÜYELİKLERE YEDEK ÜYELEİKLERE   
 1- 4-
 2- 5-
 3- 6-
 Oybirliği ile seçilmişlerdir.
 
 …………… (Divan Başkanı) : Değerli Üyelerimiz , gündemimizin bu maddesinde okul aile birliğimiz Yönetim ve denetim kurullarunda görev yapacak Asil ve yedek üyelerimizin seçimini tamamladık. Yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerini buraya davet ediyorum.Sayın Üyelerimiz Tanısınlar. (yeni yönetim ve denetim kuruluna seçilen
üyeler divan yanında yerlerini aldılar.) Arkadaşlarımızı hepinizin huzurunda tebrik ediyor ve yapacakları çalışmalardan dola- yı şimdiden başarılar dilerim.
 …………… : Sayın Başkan ,izninizle üyelerimize bir kaç şey söylemek istiyorum.
…………… (Divan Başkanı) : Buyrun sayın …………… Bey.
 ……………: Sayın Divan, Değerli Üyelerimiz ; Öncelikle Bizleri bu göreve layık görerek seçtiğiniz ve onurlandırdığınız için tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız sizlerden alacağımız destek bize her zaman güç ve şevk verecektir.Her zaman önerileriniz ve eleştirileinize açık olacağız.Bizlere vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.
 …………… ( Divan Başkanı) : Arkadaşlarımıza çalışmalarında tekrar başarılar dileyerek yerlerine alıyoruz.
 Gündemimizin bu maddesi üzerinde söz almak isteyen arkadaşım var mı? (Yok.) Olmadığına göre gün demimizin sonuncu ve sekizinci maddesine geçiyorum.
 GÜNDEMİMİZİN SEKİZİNCİ MADDESİ:
 …………… ( Divan Başkanı) : Değerli Üyelerimiz, gündemimizin bu maddesine göre dilek ve temennilerinize yer vereceğim. Söz almak isteyen var mı?
 …………… : 9. Sınıfta okuyan oğlumun ingilizce dersi boş geçiyor. Nasıl bir çözüm olacak?
 …………… ( Okul Müdürü ): 1 İngilizce öğretmeni ihtiyacımız vardır. Ücretli olarak başka bir okuldan gelen bir öğretmen arkadaşımız olduğu halde 9. Sınıfların B ve D şubelerinde ingilizce dersi halen boş geçmeketedir. 2. Dönemde yoğunlaştırlmış olarak ders saatleri tamamlanacaktır.
 ……………: 9. Sınıf Elektrik bölümünde okuyan oğlumun elektronik bölümüne geçmesi mümkün mü?
…………… ( Okul Müdürü ): Oğlunuzun bölüm değiştirmesi mümkün değildir. Ancak 9 sınıf doğrudan geçer ve matematik, fizik , kimya, teknik resim ve türk dili dersleri nin not ortalaması halen 2,75 olursa ……………Lisemizin bilgisayar bölümüne geçip , 10 . sınıftan itibaren teknik lisede okuyabilir.
……………: Meslek lisesi mezunlarının başarı puanlarının ÖSS sınavında 0,2 – 0,5 ile çarpılmasında alanı sayılabilecek dallarda mühendislikler bu kapsama dahil edildi mi?
…………… ( Okul Müdürü ): Henüz bir gelişme yok. Geride bıraktığımız 2 yıldaki uygulamanın aynısı devam edecektir. Ancak , okulumuz öğrencilerinin mühendislik alanlarını tercih ettiklerinde başarı puanlarının 0,5 çarpılması konusunda, yani düz lise mezunlarına sağlanan hakların bizim öğrencilerimize de sağlanacağı konusunda TBMM de kanun tasarısı olduğu, Genel Müdürlük yetkililerimiz tarafından bize söylenmişti. 
 …………… ( Divan Başkanı) : Okul müdürü ……………"e teşekkür ederim.Toplantımızı kapatmadan önce bir kez daha söz almak isteyen var mı? (Yok). Olmadığına göre Okul idaresine, Öğretmenlerimize ve tüm velilerimize teşekkür ederek toplantımızın okulumuza hayırlı olması dileği ile burada kapatıyorum.hepinize iyi günler....

     
Yazman    Divan Bşk.V.  Divan Başkanı   Okul Müdürü

 

……………………….LİSESİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ………… YILI FAALİYET RAPORUDUR.

 Değerli Velilerimiz ve Üyelerimiz;
 Okul Aile Birliği Genel kurulumuz için toplanmış bulunuyoruz.Yönetim Kurulumuz adına hoş geldiniz diyerek saygılar sunarım.
 Sayın Üyelerimiz, 26 Aralık 1999 tarihinde yine burada yapmış olduğumuz olağan genel kurul toplantımızda değerli oylarınız ile ben ve arkadaşlarımı yönetim kurulunda görevlendirmiştiniz. Aynı gün aramızda toplanıp görev taksimi yaptıktan sonra çalışmalara başladık.

 23 Haziran 1983 Tarih ve 2141 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönetmeliğimiz dahilinde, görev yaptiğimiz süre içerisinde imkanlarımız çerçevesinde Okulumuz İdaresi ve Okul Koruma-Yaşatma Derneğimiz ile beraber çalışarak öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalıştık.

 Çalışmalarımızı özetleyecek olursak;
 1-Öğrencilerimizin başarılarını teşvik etmek amacı ile onları onore edici çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz öğretim yılında okulumuzda yapılan " Sınıflararası Genel Kültür ve Bilgi Yarışması" nda derece alan; yarıyıl ve yılsonu notlarına göre takdir , teşekkür ve onur belgesi alan öğrencilerimizin ödüllendirilmesine katkıda bulunduk.

 2- …………… Lisesi okul birincilerine ödül olarak birer adet kol saati kapanış töreninde verilmesini sağladık.
 3-Öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amacı ile her türlü sosyal çalışmalara destek verdik. Maddi Yönden çok zayıf olan öğrencilerimizin kitap defter pantolon ceket ve ayakkabı vb. ihtiyaçlarını çevremizdeki yardımsever vatandaşlarımızın katkıları ile temin edilmesini sağladık.

 4-İlçemiz dışından gelen öğrencilerimizin okulumuzun koruma derneği katkılarıyla oluşturulan öğrenci pansiyonunda barınmalarında velilerimizin de eşya , araç–gereç bağışlarıyla konaklama şartlarının daha iyileştirilmesine yardımcı olduk.
 5-Hepimizi yasa boğan Marmara ve Bolu depremleri sebebiyle Alanya’ya yerleşen depremzede öğrencilerimize ve maddi durumu zayıf olan ve öğrenim ihtiyaçlarını temin etmekte güçlük çeken diğer öğrencilerimizin giyim, kırtasiye , sağlık vb. muhtelif ihtiyaçlarının yanında okulumuz yemekhanesinden yarım yatılı olarak yararlanabilmesi amacı ile okul idaremiz ve okul koruma derneğimiz ile işbirliğinde bulunduk.

 6- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği koordinasyonunda Ardahan – Damal Lisesi ile kardeş okul işbirliğinde; ihtiyaçları olduğunu belirttikleri üniversiteye hazırlık kitaplarından, öğrenci, veli ve okul personelinin katkılarıyla toplanan kitapları ilgili okula ulaştırdık. Ayrıca başarılı 5 öğrencimizin de kardeş okulumuzun daveti üzerine Ardahan’a gitmeleri konusunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yetkilileri ile işbirliğinde bulunduk.

 7- Okulumuzun SEMEP grubu diye anılan çevre ve doğal su kaynaklarının temiz kullannılması ile ilgili proje araştırma grubumuzda görevli 5 öğrencimizin Antalya’daki yaz kampına görevli öğretmenleriyle birlikte katılmaları için Koruma Derneği ile işbirliği yaptık. 

 8- Hızla gelişen ve değişen dünyamızda öğrenci başarısının artırlması, yönetim ve eğitim personelinin daha iyi şartlarda görev yapması , zaman ve para kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla 2000-2001 öğretim yılından itibaren okulumuzda “ Okul gelişim Modeli ve Toplam Kalite Yönetimi “ uygulaması başlamıştır. Okul-Aile Birliği olarak yürüttüğümüz işbirliğinin Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri doğrultusunda daha fazla katılım ve destek olma düşüncesiyle bu heyecanı da hepimizin hissetmesi için sizlerle paylaşıyorum.

 Okulumuzun değerli yöneticileri, öğretmenleri ve sayın velilerimiz;
  Buraya kadar ki konuşmamda yönetim kurulumuzun bir yıllık çalışmalarından temel noktaları özetlemeye çalıştım. Tüm velilerimizin okulumuzla yakından ilgilenmesi her türlü faaliyete katılmada duyarlılık göstermesinden memnuniyetimizi ifade etmek isterim.

  Çocuklarımızın iyi bir insan , devletimize iyi bir vatandaş ve bizlere hayırlı birer evlat olması için yüksek gayret gösteren okulumuzun değerli yöneticileri ve öğretmenlerine ; maddi katkılarıyla tüm imkanlarını seferber eden Okulumuz Koruma ve Yaşatma Derneği yöneticilerine siz velilerimiz adına teşekkür eder, yeni görev alacak arkadaşlarıma şimdiden başarı dileklerimle saygılarımı sunarım.
       
        …………..
       …………………….
   Okul Aile Birliği
  Yönetim Kurulu Başkanı


…………………………….LİSESİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETLEME KURULU 2000 YILI FAALİYET RAPORUDUR.


 Değerli Velilerimiz ve Üyelerimiz;
 
 Denetleme Kurulumuz adına, Okul Aile Birliğimiz Genel kurulumuza hoş geldiniz diyerek saygılarımı sunarım.
 26 Aralık 1999 Tarihinde yapmış olduğumuz olağan genel kurulumuzda sizlerin değerli oylarınız ile denetleme kurulunda görev aldıktan sonra ; aynı gün toplanarak aramızda yaptığımız görev bölümü ve ilgili yönetmeliğimizde yer alan hükümlere göre bu güne kadar çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
 Zaman zaman yönetim kurulunun çalışmalarına katılarak ve inceleyerek gözlemlerde bulunduktan sonra görüşlerimizi yönetim kuruluna sunduk.
 Görev süremiz içinde, yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile incelememiz sonu 23 Haziran 1983 Tarih ce 2141 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönetmeliğimiz kapsamında, çalışmaların imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde yapıldığını ilgili tüm evrak ve defterlerin düzenli tutulduğunu gördük. Yapılan çalışmaların başarılı olduğunu memnuniyetle belirtmek istiyorum.
 Denetleme Kurulu olarak, Okulumuzun değerli yönetici ve öğretmenlerine, Okul- Aile Birliğimiz Yönetim Kurulunda görev alan arkadaşlarıma, özveri içerisinde yaptıkları bu çalışmalardan dolayı teşekkür eder , yeni görev alacak arkadaşlarıma başarı dileklerimle hepinize saygılarımızı sunarım.


     ………………………………….
        ………………..
       Denetleme Kurulu Başkanı……………………………………..LİSESİ 0KUL AİLE BİRLİĞİ ÜYE TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ:……..    KARAR TARİHİ: ……………
TOPLANTI SAATİ : 10.00    KARAR NO : 01
      KARAR ÖZETİ : Yönetim ve Denetim
Kurulları nın Görev Bölümü.
 Okul Aile Birliğinin bugün yapılan olağan Genel Kurulunda Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil üyeler;Okul Müdürü ……….. başkanlığında saat 11.30’da Yönetici odasında tam olarak toplandı.
 Okul Müdürü ……………..;Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyeliklerine seçilenleri kutladı.Bir yıllık süre içinde birlikte çalışmaktan memnunluk duyacağını ifade etti.
 23 Haziran 1983 tarih ve 2141 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği Müdür Yardımcısı ………….. tarafından okundu.
 Okul müdürü gerekli açıklamalarda bulundu.
 Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev bölümünde
 Yönetim Kurulu Başkanlığına :
 Başkan Yardımcılığına  :
 Yazmanlığa   :
 ÜYE   :
 ÜYE   :

 Oybirliği ile seçildiler.
 Okul Disiplin Kuruluna Okul Aile Birliği Temsilcisi olarak …………… seçilmiştir.

 Denetleme Kurulu asil üyeliklerine seçilenler arasında yapılan görev bölümünde;
 Denetleme Kurulu Başkanlığına :
 Başkan Yardımcılığına  :
 Üyeliğe   :

 Oybirliği ile seçildiler.
 Yönetim Kurulu ayda bir,Denetleme Kurulu 3 ayda bir toplanıp çalışmalarını yürüteceği bir kez daha hatırlatılarak,gelecek toplantıda Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile tanışılması için birlikte toplantı yapılmasına; oybirliği ile karar verildi.YÖNETİM KURULU

 
   Başkan     Başkan Yrd.   Üye    Üye    ÜyeDENETLEME KURULU

Başkan  Başkan Yrd.    Üye    Üye
…………………………………..MESLEK LİSESİ
0KUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ
BAŞLAMA SAATI: 10.00

GÜNDEM :
 
1 - AÇILIŞ VE YOKLAMA

2 - DİVAN TEŞEKKÜLÜ, SAYGI DURUŞU VE İSTKLAL MARŞIMIZIN OKUNMASI,

3 - OKUL MÜDÜRÜ HASAN ÖZTÜRK’ÜN KONUŞMASI

4 - YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI,

5 - DENETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI,

6 - YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI FAALİYET RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ VE İBRASI,

7 - YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ SEÇİMİ,

8 - DİLEK VE TEMENNİLER; KAPANIŞ.

BİTİŞ SAATI : 10.45

10.45 – 12.00 : VELİLERİMİZİN , SINIF ÖĞRETMENİ VE DİĞER ÖĞRETMENLERİMİZLE ,

 ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI HAKKINDA GÖRÜŞMELERİ

   YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ( 5 ASIL – 5 YEDEK ÜYE )

ADAYLAR    ALDIĞI OY  OYLAMA SONUCU
     ASIL ÜYELER
1... ..... 1..

2... ..... 2...

3... ..... 3..

4... ..... 4...

5... ..... 5..
      YEDEK ÜYELER

6... ..... 1...

7... ..... 2..

8... ..... 3...

9... ..... 4..

10... ..... 5...

11... .....

12... .....


 DENETİM KURULU SEÇİMİ ( 3 ASIL – 3 YEDEK ÜYE )

ADAYLAR    ALDIĞI OY  OYLAMA SONUCU
     ASIL ÜYELER
     
1... ..... 1..

2... ..... 2...

3... ..... 3..

4... ....  YEDEK ÜYELER

5... ..... 1...

6... ..... 2..

7... ..... 3...

8... .....

OKULUMUZ ÖĞRENCİ PANSİYONU VE DİĞER BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
 BAĞIŞ YAPILAN EŞYALARIN AÇIKLAMALI LİSTESİBAĞIŞ
YAPANIN ADI SOYADI -ADRESİ EŞYANIN ADI-CİNSİ  ADEDİ

1-
2-
3-


 
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  17730 µs