Piyasalar

28 Ağustos 2015, Cuma tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2011-2012 Yılında Okutulacak Ders Kitapları Açıklandı. İşte 1. Sınıf Kitapları

23 Haziran 2011 00:47 tsi
2011-2012 Yılı Ders Kitapları Açıklandı - Hangi Ders Kitapları Okutulacak?... 2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları (GENELGE 2011/3)

2011-2012 yılı DERS KİTAPLARI LİSTESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ

YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 74OCAK 2011 SAYI: 2640

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.08.0.YDB.0.08.00.00-824-99/75 07/01/2011
Konu: 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları

GENELGE
2011/03

İlgi : Millî  Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders Kitabı  yerine kullanılacak eğitim aracı isimleri ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim programı değişen ilköğretim ve ortaöğretime ait bazı ders kitapları ile ders Kitabı  yerine kullanılacak eğitim araçları ileri bir tarihte yayımlanacak Tebliğler Dergilerinde ayrıca duyurulacaktır.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında da okul/kurumların ders Kitabı  ihtiyaçları MEBBİS ortamında alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurumların 2011-2012 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları okul/kurum yöneticileri tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilecektir.
Bu bağlamda;

1. “Kitap Seçim Modülü”, okulların veri girişine 24/01/2011tarihinde açılacak ve  18/02/2011tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara, “Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”nda ayrıntılı olarak yer verilecek ve il  Millî  eğitim müdürlüklerine ayrıca duyurulacaktır.

2. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında resmî ilköğretim ve resmî ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları Bakanlığımızca ücretsiz olarak verilecektir. Özel öğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ise ders kitaplarını ücreti mukabilinde temin edeceklerdir.
 
3. Ders kitaplarının baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimini gerektirdiğinden, kitap ihtiyacının okullardan erken alınması zorunlu hale gelmektedir.

4. “Ücretsiz Ders Kitabı  Projesi” kapsamında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayıları esas alınmaktadır.

Satışa sunulacak kitapların baskı miktarının belirlenmesinde ise özel okul/kurumlar tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilen sayılar veri olarak kullanılmaktadır.

Bu nedenle okul/kurum müdürlükleri, öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek  ve “Kitap Seçim Modülü”ne belirlediği kitap sayısını girecektir.

5.  İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe  Millî  eğitim müdürlüğünden girilecektir.

6. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç bildirilecek ders kitaplarının tamamının listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Yayımlar Dairesi Başkanlığının http://yayim.meb.gov.tr adresinde de yer verilecektir.

7. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe  Millî  eğitim müdürlüklerince sistem üzerinde denetlenecek ve kitap ihtiyacını modüle girmeyen, yanlış, eksik veya fazla giren okul/kurumlar uyarılarak resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak sisteme girilmesi sağlanacaktır.

8. Okul/kurumların, kitap ihtiyaçlarını “Kitap Seçim Modülü”ne girmeden önce okutulacak seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.

9. “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan okul/kurum müdürleri ve il/ilçe  Millî  eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Bakanlık ve eğitim müfettişleri tarafından da denetlenecektir.

10. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde MEBBİS ortamında bulunan “Kitap Seçim Modülü”nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe  Millî  eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

11. Kitap ihtiyacının “Kitap Seçim Modülü”ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Yayımlar Dairesi Başkanlığının (0312) 212 8145/4104 ve 4126 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının, ön görülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe  Millî  eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nimet ÇUBUKÇU
Millî  Eğitim Bakanı

EKLER :
1- Ders Kitapları Listesi (77 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi:
B Planı A Planı
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI

İLKÖĞRETİM
BİRİNCİ SINIF
  Kitabın AdıYazarı / Yazarları Yayınevi Fiyatı (KDV dahil)
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı  R. DEMİROĞLU-   E. GÖKAHMETOĞLU Millî  Eğt.Yay.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı R. DEMİROĞLU- E. GÖKAHMETOĞLU Millî  Eğt. Yay.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum  R. DEMİROĞLU- E. GÖKAHMETOĞLU Millî  Eğt. Yay.3,00
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı R. DEMİROĞLU- E. GÖKAHMETOĞLU Millî Eğt. Yay.5,50
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı  Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU Selt Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı  Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU Selt Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma   Öğreniyorum  Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU Selt Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı  Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU Selt Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı  Özlem DOĞAN TEMUR Yıldırım Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı  Özlem DOĞAN TEMUR Yıldırım Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma   Öğreniyorum  Özlem DOĞAN TEMUR Yıldırım Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özlem DOĞAN TEMUR Yıldırım Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı G. YILDIRIM-Ş. KAPLAN İmyay Yay./Ank.2,63
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı G. YILDIRIM-Ş. KAPLAN İmyay Yay./Ank.2,36
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma    Öğreniyorum  G. YILDIRIM-Ş. KAPLAN İmyay Yay./Ank.3,26
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı G. YILDIRIM-Ş. KAPLAN İmyay Yay./Ank.7,75
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı G.DEĞİRMENCİ-F.KARAFİLİK Harf Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı G.DEĞİRMENCİ-F.KARAFİLİK Harf Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma    Öğreniyorum  G.DEĞİRMENCİ-F.KARAFİLİK Harf Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı G.DEĞİRMENCİ-F.KARAFİLİK Harf Yay./Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı M.OKUMUŞ- M. ÇETİN- S. KARAGÖZM&B Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı M.OKUMUŞ- M. ÇETİN- S. KARAGÖZM&B Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma   Öğreniyorum  M.OKUMUŞ- M. ÇETİN- S. KARAGÖZM&B Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı M.OKUMUŞ- M. ÇETİN- S. KARAGÖZM&B Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı A.KAPULU- A. KARACA  Koza  Yay./Ank.2,75
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı A.KAPULU- A. KARACA Koza  Yay./Ank.2,75
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma   Öğreniyorum  A.KAPULU- A. KARACA Koza  Yay./Ank.3,11
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı A.KAPULU- A. KARACA Koza  Yay./Ank.7,63
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı Dr. M.TOSUNOĞLU- H.S. DALTABAN – Yrd. Doç. Dr. M. M. ARSLAN Anıttepe Yay. /Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Dr. M.TOSUNOĞLU- H.S. DALTABAN – Yrd. Doç. Dr. M. M. ARSLAN Anıttepe Yay. /Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Dr. M.TOSUNOĞLU- H.S. DALTABAN –Yrd. Doç. Dr. M. M. ARSLAN Anıttepe Yay. /Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Dr. M.TOSUNOĞLU-H.S. DALTABAN – Yrd. Doç. Dr. M. M. ARSLAN Anıttepe Yay. /Ank.
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı M. YELEĞEN- S. AKSU- Ö. D.TEMUR- S. AKTAŞ – D. AKSU Gizem. Yay/ Ank
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı M. YELEĞEN- S. AKSU- Ö. D.TEMUR- S. AKTAŞ – D. AKSU Gizem. Yay/ Ank
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum M. YELEĞEN- S. AKSU- Ö. D.TEMUR- S. AKTAŞ – D. AKSU Gizem. Yay/ Ank
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı M. YELEĞEN- S. AKSU- Ö. D.TEMUR- S. AKTAŞ – D. AKSU Gizem. Yay/ Ank
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı M.ÇETİN- M. OKUMUŞ – Y. TURAN  Başarı Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı M.ÇETİN- M. OKUMUŞ – Y. TURAN  Başarı Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma   Öğreniyorum M.ÇETİN- M. OKUMUŞ – Y. TURAN  Başarı Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı M.ÇETİN- M. OKUMUŞ – Y. TURAN  Başarı Yay./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Ders Kitabı İbrahim Halit ÇELİK  Prizma Pres Mat./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğrenci Çalışma Kitabı İbrahim Halit ÇELİK  Prizma Pres Mat./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Okuma Yazma   Öğreniyorum  İbrahim Halit ÇELİK  Prizma Pres Mat./İst.
İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı İbrahim Halit ÇELİK  Prizma Pres Mat./İst.

MATEMATİK
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı S.BOZ- U. ÖZÇELİK-  Ç. KAYGUSUZ Millî Eğt. Yay.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı S.BOZ- U. ÖZÇELİK- Ç. KAYGUSUZ Millî Eğt. Yay.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı S.BOZ- U. ÖZÇELİK- Ç. KAYGUSUZ Millî Eğt. Yay. 6,00
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı M. ÇEBİ – H. ÇEBİ Dörtel Yay. /Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı M. ÇEBİ – H. ÇEBİ Dörtel Yay. /Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı M. ÇEBİ – H. ÇEBİ Dörtel Yay. /Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı Hayri EDEN Küre Yay./ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Hayri EDEN Küre Yay./ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Hayri EDEN Küre Yay./ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı E. GÜNDOĞAN- Ü. HANGÜN- Yrd. Doç. Dr. C. ÖZEL- Yrd. Doç. Dr. F. N. EKMEKÇİ Özgün Mat. San./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı E. GÜNDOĞAN- Ü. HANGÜN- Yrd. Doç. Dr. C. ÖZEL- Yrd. Doç. Dr. F. N. EKMEKÇİ Özgün Mat. San./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı E. GÜNDOĞAN- Ü. HANGÜN- Yrd. Doç. Dr. C. ÖZEL- Yrd. Doç. Dr. F. N. EKMEKÇİ Özgün Mat. San./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı N. AYDIN- Prof. Dr. B. KARLIAĞA- Prof. Dr. Y. YAYLI-
F. ÇAKIROĞLU, DR. A.T. YAKUT-M.SAVAŞ- Yrd. Doç. Dr. E.KIR-E.YILMAZ – M.S. SEMERCİOĞLU Aydın Yay./Ank.4,29
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı N. AYDIN-  Prof. Dr. B. KARLIAĞA- Prof. Dr. Y. YAYLI- F. ÇAKIROĞLU,
DR. A.T. YAKUT-M.SAVAŞ- Yrd. Doç. Dr. E.KIR-E.YILMAZ – M.S. SEMERCİOĞLUAydın Yay./Ank.2,85
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı N. AYDIN-  Prof. Dr. B. KARLIAĞA-  Prof. Dr. Y. YAYLI- F. ÇAKIROĞLU- DR. A.T. YAKUT-M.SAVAŞ- Yrd. Doç. Dr. E.KIR-E.YILMAZ – M.S. SEMERCİOĞLUAydın Yay./Ank.4,96
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı Hayri EDEN Meram Yay./İst.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Hayri EDEN Meram Yay./İst.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Hayri EDEN Meram Yay./İst.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı Z. ÇATAL-M.BUDAK-R.ALTUNORDU -G.UÇAKÇIOĞLU- C. GÜLSEREN-S.ÜNALAN-G.ERDEN-T.ÖÇALAN-F.S.ÖZEŞ- B.TUNCAY YILDIZ- Yrd. Doç. Dr.K.ÇAĞILTAY- Ç. İŞ GÜZELDoku Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Z. ÇATAL-M.BUDAK-R.ALTUNORDU-G.UÇAKÇIOĞLU- C. GÜLSEREN-S.ÜNALAN-G.ERDEN-T.ÖÇALAN-F.S.ÖZEŞ- B.TUNCAY YILDIZ- Yrd. Doç.Dr. K.ÇAĞILTAY- Ç.İŞ GÜZELDoku Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Z. ÇATAL-M.BUDAK-R.ALTUNORDU-G.UÇAKÇIOĞLU- C. GÜLSEREN-S.ÜNALAN-G.ERDEN-T.ÖÇALAN-F.S.ÖZEŞ- B.TUNCAY YILDIZ- Yrd. Doç.Dr. K.ÇAĞILTAY- Ç.İŞ GÜZELDoku Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı Ö. KÜÇÜK-D.KARAPINAR-C.TİRYAKİEvrensel İlet. Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Ö. KÜÇÜK-D.KARAPINAR-C.TİRYAKİEvrensel İlet. Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Ö. KÜÇÜK-D.KARAPINAR-C.TİRYAKİEvrensel İlet. Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı T. ÖÇALAN- Doç. Dr. M. KARACASevgi Yay./Ank.4,50
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı T. ÖÇALAN- Doç. Dr. M. KARACASevgi Yay./Ank.2,83
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı T. ÖÇALAN- Doç. Dr. M. KARACASevgi Yay./Ank.4,30
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı V. ÖĞÜN- Y. PEKTAŞ- Z. SERFİÇELİÖğün Yay/Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı V. ÖĞÜN- Y. PEKTAŞ- Z. SERFİÇELİÖğün Yay/ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı V. ÖĞÜN- Y. PEKTAŞ- Z. SERFİÇELİÖğün Yay/ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı M. A. ÇARHOĞLU- A. T. GEZMİŞAda Matb./ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı M. A. ÇARHOĞLU- A. T. GEZMİŞAda Matb./ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı M. A. ÇARHOĞLU- A. T. GEZMİŞAda Matb./ Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı Rukiye DEMİRCİOĞLUGizem Yay./Ank
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Rukiye DEMİRCİOĞLUGizem Yay./Ank
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Rukiye DEMİRCİOĞLUGizem Yay./Ank
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı Gülnihal YAŞAR GÖZTOKTuna Matb./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Gülnihal YAŞAR GÖZTOKTuna Matb./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Gülnihal YAŞAR GÖZTOKTuna Matb./Ank.
İlköğretim Matematik 1 Ders Kitabı Sultan BİLENSemih Ofset /Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Sultan BİLENSemih Ofset /Ank.
İlköğretim Matematik 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Sultan BİLENSemih Ofset /Ank.

HAYAT BİLGİSİ
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı H. DALKILIÇ- N. GÖLGE Millî  Eğt. Yay.
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğrenci Çalışma Kitabı H. DALKILIÇ- N. GÖLGE Millî  Eğt. Yay.
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı H. DALKILIÇ- N. GÖLGE Millî  Eğt. Yay. 6,50
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı Dr. MEHMET METİN ARSLAN Anıttepe Yay./Ank.
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Dr. MEHMET METİN ARSLAN Anıttepe Yay./Ank.
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Dr. MEHMET METİN ARSLAN Anıttepe Yay./Ank.
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı S. KAPULU- S.CEBİR ŞAHİN Koza  Yay./Ank.3,47
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğrenci Çalışma Kitabı S. KAPULU-  S.CEBİR ŞAHİN Koza  Yay./Ank.2,79
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı S. KAPULU- S.CEBİR ŞAHİN Koza  Yay./Ank.4,79
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı E. GÜNDOĞAN- B. GÜR- H. ÖZÖN- K. BÜLBÜLFırat Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğrenci Çalışma Kitabı E. GÜNDOĞAN- B. GÜR- H. ÖZÖN- K. BÜLBÜLFırat Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı E. GÜNDOĞAN- B. GÜR- H. ÖZÖN- K. BÜLBÜLFırat Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı R. TORTOP- E.P. AYÇİÇEKİlke Basım Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğrenci Çalışma Kitabı R. TORTOP- E.P. AYÇİÇEKİlke Basım Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı R. TORTOP-  E.P. AYÇİÇEKİlke Basım Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı Sedat CANİmyay Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Sedat CANİmyay Yay./Ank
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Sedat CANİmyay Yay./Ank6,28
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Ders Kitabı Bülent ALDALA Yay./Ank.
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğrenci Çalışma Kitabı Bülent ALDALA Yay./Ank.
İlköğretim Hayat Bilgisi 1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Bülent ALDALA Yay./Ank.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  24270 µs