Piyasalar

5 Ekim 2015, Pazartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması

26 Haziran 2011 02:30 tsi
Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması 2011 Yılı Haziran ve Eylül Dönemi

1- REHBERLİĞİN TANIMI

Rehberlik, bireyin gelişimini sağlamaya yönelik, sistemli ve profesyonel bir yardım sürecidir. Seviye Dergisi Dershanelerinde rehberlik hizmetleri bu alanda yeterliliği olan uzman kişiler önderliğinde yürütülmektedir.

2- REHBERLİĞİN AMACI

Amacımız, kendini anlayabilen, problemlerini çözebilen, gerçekçi kararlar alabilen, kapasitesini geliştirebilen, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum içerisinde olabilen, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Rehberlik hizmeti öğrencinin sosyal-psikolojik-fizyolojik gelişimini ve toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik yapılır. Bu yardım profesyonel kişiler tarafından sistemli bir şekilde öğrenciye sunulur.

Rehberlik hizmetleri kısa bir zaman dilimi için geçerli değil, ilköğretim 4.sınıftan üniversiteye kadar, çeşitli süreçlerden geçerek, süreklilik gösteren bir hizmettir

Rehberlik çalışmalarında hedef, sorumluluk, işbirliği ve karşılıklı saygının vurgulandığı bir eğitim anlayışı içinde, her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişim görevlerini başarıyla tamamlaması ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmasını sağlamaktır.

Eğitim-öğretim yılı içinde rehberlik çalışmaları; öğrenciyle bireysel görüşme, grup çalışmaları, veli görüşmeleri çerçevesinde yapılmalıdır. Rehberlik Çerçeve Programı dahilinde uygulanan envanterler, grup çalışmaları, anketler ile öğrencilerimizi daha yakından takip etmek ve tanımak hedeflenmelidir. Bunun yanında ihtiyaç duyulan öğrencilere  uygulanan bireysel test teknikleri de çalışmalara yol göstermeklidir. Yapılan çalışmalar ve sonuçları, her öğrencinin bireysel dosyalarında gizlilik çerçevesinde saklanmalıdır.

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Bu çalışma sosyal bilgiler biz sitesinden indirilmiştir

Bireysel Görüşmeler;
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

Bireysel görüşmeler;
• Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla;
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test v.b uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
• Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Veli Görüşmeleri;
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları;
Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.

Grup Çalışmalarından Örnekler:
• Sosyal beceri grubu çalışmaları,
• Verimli ders çalışma yöntemleri,
• Sınav kaygısı ile baş etme,
• Paylaşım grupları,
• Etkileşim grupları vb.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları;
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla akıllı tahta ortamında her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bültenler;
Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

“Okyanusun Pusulası” adıyla ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır.

Seminerler;
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ana Baba Okulu; Çağın getirdiği hızlı toplumsal değişim, çocuk yetiştirmede bilgi ve donanım eksikliği Ana Baba Okuluna yönelik duyulan gereksinimi artırmıştır. Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde problem ortaya çıktıktan sonra bu probleme müdahale edilmesini savunan kriz yaklaşımından çok, problemlerin oluşmadan önlenmesine yönelik yardımları kapsayan koruyucu yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu çerçevede anne ve babaların bilgilendirilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla anne ve babalara yönelik eğitim çalışması yapılmaktadır

Psikolojik Danışmanlık Faaliyetleri:

Gelişim dönemlerinin olası sıkıntılarının dışında yaşanabilecek bozuklukların ve sorunların tanımlanması aşamasında da birimimiz tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

   Yaşanabilecek sorunlar aşağıda belirtilmiştir

-Dikkat Eksikliği

-Akademik Zorluk

-Okula Uyum sorunu

-Aile –Çocuk iletişimi,Aile içi Çatışmalar

-Gelişim Dönemi ile İlgili Sorunlar

-Arkadaş İlişkisi

-Kişisel Sorunlar

-Öğretmen-Öğrenci-Veli iletişimi

Seminerler:

    Yukarıdaki çalışmalarımızın yanı sıra, ergenlik döneminden başlayarak öğrencilerimize çeşitli konularda seminer çalışmaları hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar, okulumuzun rehber uzmanları veya dışarıdan okulumuza davet edilen, konusunda uzman kişiler tarafından verilmektedir. Örneğin:

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri;

Zararlı Alışkanlıkların kişi ve toplum Üzerindeki etkisi

Yaş dönemi özelliği ve sorunları

VERİMLİ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRMA UYGULAMALARI

Ders çalışmaya başlayamayan,

Çalışmayı sürekli erteleyen,

Çalışmaya başlasa bile kısa süre sonra bırakan,

Çalışma sırasında dikkat ve konsantrasyon güçlüğü yaşayan,

Planlı ve programlı çalışamayan,

Çok çalıştığı halde başarılı olamayan,

Sınavlarda çalışmalarının karşılığını alamayan,

Motivasyonu yeterli düzeyde olmayan,

Zamanını verimli kullanamayan, zamanının çoğunu ders dışı etkinliklerle dolduran,

Sınav sonucunda istediği başarıyı gösteremediğinde motivasyonu düşen,

Ders dinlerken dikkati çabuk dağılan,

Sadece sevdiği derslere çalışıp, diğer dersleri ihmal eden,

Çalışmak için program yapan ancak bir türlü uyamayan,

Gerçekçi hedefler belirleyemeyen,

Verimli çalışma yöntem ve tekniklerini bilmeyen,

Ders çalışma ile ilgili, ailesiyle sürekli görüş ayrılığı ve gerginlik yaşayan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları kapsar.    

TERCİHLERİN OLUŞTURULMASI ve TERCİH FORMLARININ DÜZENLENMESİ

Tercih oluşturulması çalışmalarında;

Öğrencinin okulda gösterdiği başarı,

Öğrencinin mezun olduğu alan,

Öğrencinin ilgi ve yetenekleri,

Öğrencinin istekleri,

Yüksek öğretim programlarına giriş güçlüğü,

Tercih edilecek üniversitelerin özellikleri,  

Öğrencinin sınavda aldığı Y-ÖSS puanları dikkate alınarak tercihler oluşturulacaktır.

DEVAM İZLEME ÇALIŞMALARI

Günlük devam, Müdür yardımcısı ile işbirliği içerisinde rehberlik servisi tarafından izlenir.

Devamsızlığı olan öğrencilerin ailelerine Rehber Öğretmen tarafından haber verilir.

Devamsızlık yapan ve geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin kendileriyle ve aileleriyle görüşmeler yapılır ve devamsızlık sorununun nedenleri ve çözüm yolları belirlenir.

Bütün bu çalışmalar öğretim yılı süresince sürer.

BAŞARI İZLEME ÇALIŞMALARI   Öğrencilerin başarı durumları izlenerek, Okul idaresi,sınıf ve ders öğretmenleri ve velilerle gerekli işbirliği içerisinde rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÇALIŞMALAR

Veli toplantıları; her dönem bir genel ve sınıflar düzeyinde yapılır. Ayrıca gerekli durumlarda velilerle işbirliği sağlanır.

Öğrencilerin başarı ve devam durumları her toplantıda düzenli olarak velilerle paylaşılır. Öğrencilerin devam çizelgeleri belli bir periyot çerçevesinde velilere postalanır. Gerekli durumlarda telefonla bildirilir.

Ailelerden öğrencilerin durumları ve gelişmeleri hakkında öğretim yılı boyunca bilgi alınır ve görüş alışverişinde bulunulur.

 

Devam durumu, başarı, motivasyon, çalışma alışkanlığı gibi konularda sorun yaşanan öğrencilerin aileleri davet edilir ve çözüm yolları aranır.

Yaş dönemi özellikleri,ebeveyn-çocuk iletişimi,sınıf ve ders geçme,Öss, zararlı alışkanlıklar v.b. gibi aileye düşen görev ve sorumluluk konuları ile ilgili rehberlik çalışması yapılır.  

Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları

“Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri ve Sorunları ”, “Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerileri”, “Özgüven Gelişiminde Ailenin Rolü”, “Etkili Ana-Baba Davranışları”,”Zararlı Alışkanlıklar Konusunda Bilinçlenme”,”Sınıf ve Ders Geçme Yönetmeliği”,”ÖSS Sistemi ve Meslek Seçimi” v.b. gibi konular ana başlıklar olarak yer almaktadır.

ÇOCUĞUNUZUN KENDİ ÖZGÜVENİNİ ARTIRMAK İÇİN YAPILACAKLAR

1- ONA SIK SIK SÖZ HAKKI VERİN

2-KENDİNİ VE DUYGULARINI ''NE DÜŞÜNÜYORSUN , NASIL HİSSEDİYORSUN'' GİBİ SÖZLERLE ANLAMAYA ÇALIŞIN

3- O KONUŞURKEN ONUN YÜZÜNE BAKIN VE CİDDİYE ALINDIĞINI HİSSETTİRİN

4- ONUN FİKİRLERİNE DEĞER VERDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN

5- ONUN OLUMLU DAVRANIŞLARINI KESİNLİKLE TAKDİR EDİN

6- YAŞINA UYGUN GÖREVLER VERİN

7- VERİLEN GÖREVLERDEN SONRA BAŞARISINI TAKDİR EDİN

8- ONUN İÇİN ZAMAN AYIRIN

9- ONUN İLE DEĞİŞİK KONULARDA SOHBET ETME ORTAMI OLUŞTURUN

10- ONUN KORKU VE ENDİŞELERİNE SAYGI DUYUN

11- AŞIRI ELEŞTİRİCİ OLMAKTAN VE YARGILAYICI DAVRANMAKTAN KAÇININ

12- HATALI DAVRANIŞLARINI KONUŞARAK UYARIN VE ONA DOĞRU OLANI ANLATIN

13- BAŞKALARI YANINDA ONU KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN

14- ONUN BAŞARISIZLIKLARINI BÜYÜTMEYİN

15- BAŞKALARI İLE ONU KIYASLAMAYIN

16- KABİLİYETLERİNİ FARKEDİN VE TEŞVİK EDİN

17- ONU SOSYAL ORTAMLARDA BULUNMAYA CESARETLENDİRİN

18- TOPLULUK İÇERİSİNDE SÖZ ALMASINI TEŞVİK EDİN

19- ONU ÇOCUK OLARAK GÖRMEYİP , VARLIĞINI ÖNEMSEYİN

20- YAŞINA UYGUN OYUN FAALİYETLERİNİ DESTEKLEYİN

21- ONU SIK SIK SEVDİĞİNİZİ SÖYLEYİN

22- ONUN İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEYLERE SİZDE ÖNEM VERİN

23- ONUN ÖNEMLİ GÜNLERİNİ UNUTMAYIN

24- AİLE İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR KİŞİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİN

25- ONUN YERİNE YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ SİZ YAPMAYIN

26- ONUN AİLE İÇİ BAĞLARININ KUVVETLENMESİNİ SAĞLAYIN

27- OLAYLARI HEP OLUMSUZ DEĞERLENDİRMEYİN

28- ONUN OKUL HAYATINA VE EĞİTİMİNE ÖNEM VERİN

29- SADECE ONUN İÇİN AYIRDIĞINIZ ZAMANLAR OLSUN

30- ONUNLA BERABER SOSYAL AKTİVİTELERDE BULUNUN


31- YANLIŞ VE UYGUNSUZ CEZALANDIRMADAN KAÇININ

32- ONDAN BEKLENTİLERİNİZ ÇOK AŞIRI OLMASIN

33- ONUN FARKLI VE GELİŞMEKTE OLAN KİŞİLİK YAPISI OLDUĞUNU UNUTMAYIN

34- ONUN İÇİN MUTLU VE HUZURLU BİR AİLE ORTAMI SAĞLAYIN


 

(A)   DOĞRUDAN ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK HİZMET TÜRLERİ


Oryantasyon: Oryantasyon çalışmalarım amacı, öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmaktır. Oryantasyon hizmetleri; eğitim kurumlarında, okula yeni gelen öğrencileri, katıldıkları yeni ortama alıştırmak, okul personeli okulun kuralları, işleyişi, olanakları hakkında bilgi vermek ve böylece okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Bu nedenle hedef kitlesi okula yeni başlayan öğrenciler veya nakille gelen öğrencilerdir. Bu nedenle oryantasyon hizmeti genellikle dönem başında verilir ama bununla birlikte bazen okulla ilgili yeni gelişme ve uygulamalardan haberdar etmek amacıyla da oryantasyon hizmeti sunulabilir. Oryantasyon hizmeti okula yeni başlayan öğrencilere sunulması gereken ilk rehberlik hizmetidir. Ülkemizde MEB tarafından öğretim yılının başında birinci sınıfların bir hafta öncesinden aileleri ile birlikte okula gelmeleri ve okula alışmaları için yapılan etkinlikler oryantasyon hizmetine örnek olarak verilebilir. Oryantasyon hizmeti uzmanlık gerektirmez. Yani sadece psikolojik danışman tarafından değil sınıf öğretmeni, idare ve akranlar tarafından sunulabilir. Oryantasyon hizmetinin uyum sağlayıcı ve önleyici işlevi vardır.

Psikolojik Danışma: Tüm rehberlik hizmetlerinin özünü oluşturur. Bireyin karar verme, problem çözme gereksinimi karşılayarak gelişimi ve uyumunu sürdürmesiyle kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Psikolojik danışma hizmetleri diğer rehberlik hizmetleri arasında daha teknik ve mutlaka uzman personel tarafından sunulabilecek hizmetlerden oluşur.
Okullarda, gelişmek, kendini çeşitli yönleriyle tanımak isteyen, çeşitli uyum sorunları olan, karar verme güçlüğü çeken, geleceğe dönük öğrenim meslek seçme planları bulunan, kişisel ve sosyal problemleri olan, başarısızlık, gerginlik ya da zorlanmalar vb. yaşayan öğrencileri, psikolojik danışma hizmetinden yararlanılabilir. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler öğrencilere dertsek olabilmek için, hem kendi kişisel sorunlarına çözüm bulabilmek ve gelişmek, hem de kendini çeşitli yönleriyle tanımak amacıyla psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanabilirler. Psikolojik danışma alanı kendine özgü kurumsal temelleri olan, çeşitli yaklaşımlara göre farklı yöntem ve teknikleriyle kendine özgü amaç ve ilkeleri, anlayışı, etik kuralları bulunan profesyonel bir alandır.
Psikolojik danışma hizmeti, alanda yetişmiş uzman kişiler, yani, psikolojik danışmanlar tarafından sunulabilir.Danışan – danışman ilişkisi vardır. Danışan, yardımı alan kişidir. Psikolojik danışma hizmetleri “bireysel” ve “grupla” psikolojik danışma şeklinde sunulabilir.Grupla yapılan çalışmaların bireylere iletişim, kişiler arası beceriler, empati gibi duygular gelişir. Birey kendi sorunlarından başka insanları görünce kendisine güvenilirlik artar. Rehberlik ve psikolojik danışmanın amacını en geniş anlamda tanımı ise; bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

Bireyi Tanıma: Öğrencilere en etkili şekilde hizmet sunabilmenin birincikoşulu onları tanımaktır. En temel amacı bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Hem testler hem de test dışı teknikler uygulanır. Bireyi tüm yönleriyle tanımak önemlidir. Bireyi tanıma kavramı, bireyin kendisini yine kendisinin tanıması; ayrıca bireyi bir başkasının tanıması olmak üzere iki boyutlu vurgulanmaktadır. Bireyi tanımanın asıl amacı, onun kendisini tanımasına, kendisinin başkalarından olan farklılıklarını görmesine yardım etmektir. Kendisini çeşitli yönleriyle tanıyan birey doğru, gerçekçi kararlar verebilir. Öğrencileri çeşitli yönleriyle tanımak amacıyla ilgi envanterleri, yetenek ve başarı testleri, kişilik test ve envanterleri gibi test tekniklerinin yanı sıra, gözlem, görüşme, otobiyografi, sosyometri, sosyodrama, psikodrama, derecelendirme ölçekleri, anket, arzu listeleri, problem tarama testleri gibi test dışı çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır. Bir ölçme aracı (bireyi tanıma tekniği) bireyi tanımada yeterli değildir. Öğrencilere okul rehberlik hizmetlerinde sunulması gereken birinci hizmet alanıdır.

Yöneltme ve Yerleştirme: Yöneltme veyerleştirme hizmetleri ilgileri, yetenekleri, kişilik özellikleri, başarı düzeyleri ve gereksinimleri doğrultusunda, okul içi programlara, üst okullara ve mesleklere yönlendirilen öğrencilerin buralara yerleştirilmesi için gerekli olan yardım çalışmalarını kapsar. Öğrencilerin okul içinde bir program, ders kurs ya da bölüm; bir eğitsel kol, sosyal ve kültürel etkinliğe (ders dışı etkinlikler); yarı zamanlı ya da yaşam boyu sürecek bir işe yerleştirilmeleriyle ilgili çalışmalar bu hizmetler kapsamında yer almaktadır. Onuncu Milli Eğitim Şurasında öğrencilerin bir okula veya programa yönelmeleri sağlanırken uyulması gereken ölçütler ve gerekli bilgiler şu şekilde saptanmıştır.
Öğrencinin yetenek ve başarı durumu
Öğrencinin istediği seçenekler ve nitelikleri
Program, işe girme ve devam edebilme koşulları
İnsan gücü gereksinimi
Okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeninin genel görüşü

. Bilgi Toplama Ve Yayma: Öğrencinin gereksinim duyduğu her türlü bilgiyi, onların bilgisine sunmak için yapılan çalışmalardır. Eğitim sürecinin öğretim boyutu ile çok yakından ilişkilidir. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında;
Okul içi programlar, seçmeli dersler, ders ya da sınıf geçme koşulları,
Üst öğretim kurumları ve programlar hakkında ayrıntılı bilgiler,
Sosyal, kültürel ve eğitsel kollar,
Meslekler ve iş, mesleklerin gerektirdiği ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri, kaybolan ve gelişen meslekler, mesleğe giriş koşulları, çalışma, meslekte yükselme, iş güvencesi, ücret sosyal statü ve benzeri bilgiler öğrencilerin yararlanması için sunulmaktadır.
Özetlemek gerekirse kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel bilgiler bu hizmet doğrultusunda öğrencilere sunulmaktadır. Rehberlik panosuna asılan bir broşürden, öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bir konferansa kadar birçok etkinlik bu hizmet kapsamındadır. Bu hizmetler hem grup rehberliği şeklinde hem de tek tek bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre bireysel rehberlik şeklinde sunulabilir.

İzleme: Herhangi bir rehberlik hizmeti verdikten sonra sonuçlarını takip etmek. Rehberliğin kendisine bir dönüt niteliği taşır. Böylece rehberlik hizmetinin sağlıklı yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. İzleme hizmetlerinin amacı; psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti alan öğrencilerin yeni ortamlarına nasıl bir uyum gösterdiklerini, gelişim durumlarını, yaptıkları tercihleri yerleştirme hizmetlerinin yerindeliği hakkında bilgi edinmek için sunulan, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinin değerlendirilmesine yönelik veri toplamaktır.

Sevk(Refere): Okulda görev yapan psikolojik danışman kendisine yardım için başvuran bir öğrenciye okul içerisinde kendi bilgi ve becerileri kapsamında yardım edemeyeceğini fark ettiğinde bu öğrenciyi yardım alabileceği bir kuruma ya da uzmana yönlendirmelidir. Bu noktada okulda görev yapan öğretmen ve psikolojik danışmanların bu hizmetin sunulmasında oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca sevk işleminin aileyle işbirliği içinde sunulması gerekmektedir.
***Ayrıca okulda görevli bir öğretmenin, öğrencinin dile getirdiği problem kendi yeterliliğini aştığında o öğrenciyi okul rehber öğretmenine yönlendirmesi de sevk kapsamında değerlendirilir.

(B)DOLAYLI OLARAK ÖĞRENCİYE YÖNELİK HİZMETLER
Müşavirlik (Konsültasyon) Okul psikolojik danışmanı ile öğrencinin yetişmesinden sorumlu olan kişilerin (psikolojik danışman, öğretmenler, okul idaresi, aile) bir araya gelerek öğrenciye yardımcı olmak için onun gelişimine yönelik fikir alışverişinde bulunmalarıdır. Okulda sunulan rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşmasının birinci koşulu ilgililerin işbirliği içinde çalışmasıdır. Konsültasyon çalışmalarını planlama ve yürütme sorumluluğu okul psikolojik danışmanına aittir. Bu bağlamda okul yöneticilerine öğretmenlere rehberlik hizmetleri konusunda tanıtıcı bilgiler verme, okulda daha etkili bir öğretim ortamı oluşturma, olumsuz öğretmen davranışlarını değiştirme çalışmaları, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yardım etmek için öğretmenlerle işbirliği yapma, ev ortamında öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürmek için ailelere bilgi verme vb…

Okul PDR Programını Hazırlama: Rehberlik hizmetleri rastgele verilen hizmetler değil, belirli bir plan ve program dahilinde yürütülen hizmetlerdir. Bu program hazırlanırken öğrencilerin ihtiyaçları ve özellikleri, personelin niteliği, okulun amaçları, okulun çevresel özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle her okulun için hazırlanan rehberlik programı kendine özgüdür. Program-Plan hazırlama aşamaları; Okul rehber öğretmeni eğitim-öğretim yılı başında rehberlik planını hazırlar.( eğer okulda rehber öğretmen yoksa Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yardım alınır.) Hazırlanan program Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme komisyonu’nda incelenir ve gerekli durumlarda gelen öneriler doğrultusunda değişiklikler yapılır.Değerlendirilen plan karara bağlanır. Her sınıfın sınıf rehber öğretmeni okul için hazırlanan yıllık rehberlik programı doğrultusunda sorumlu olduğu öğrenciler için yıllık rehberlik hizmetleri planını hazırlar. Hazırlanan ve karara bağlanan program doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunulur. Okul PDR programını hazırlamak ve programı yürütmek okul psikolojik danışmanının görevidir ancak bunların yapılmasını sağlamak okul müdürünün görevidir.

Çevre ve Veliyle İlişkiler: Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmak için, çevre ve veliyle sağlıklı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi önemlidir. Velilerle ilişkilerin amacı, okul aile işbirliğini güçlendirmek ve velilerin kendi çocuklarını sağlıklı biçimde desteklerine yardımcı olmaktır
Araştırma ve Değerlendirme: Okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının her yıl geliştirilip yenilenmesi gerekir. Bu programları geliştirme ve yenileme ancak araştırma ve değerlendirme çalışmalarıyla sağlanabilir. Öğrencilerin ilgi, gereksinim ve gelişim durumlarıyla çevresel olanak ve koşullar konusunda araştırma inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gerçekçi ve etkili olup olmadığı, rehberlik hizmetlerini sunmaya nereden ve nasıl başlanacağı, araştırma ve incelemelere dayalı sayısal veriler ve kanıtlar kullanılarak değerlendirebilir.

TEMEL İŞLEVLERİNE GÖRE REHBERLİK
Rehberliğin temel işlevlerinin neler olduğu konusunda uzmanlar tam olarak bir anlaşma sağlayabilmiş değillerdir. Birçok uzmanın görüşüne göre rehberliğin temel işlevlerini ele almaya çalışalım

Uyum Sağlayıcı Rehberlik
Rehberliğin önemli amaçlarından biri bireyin çevresine uyumunu sağlamaktır. Öğrencilerin yeni ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı rehberlik hizmetlerine, uyum sağlayıcı rehberlik hizmetleri denir. Uyum sağlayıcı rehberlik hizmetleri öğrencilerde görülebilecek uyum bozukluklarına karşı gerekli önlemleri almaktadır ve yaşanan uyum problemlerinin çözümüne de katkı sağlamaktadır. Örneğin; Oryantasyon hizmetinin temel işlevi uyum sağlayıcılıktır.

Yöneltici Rehberlik
Bireyin başarılı ve mutlu olmasında ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun alan, ders, okul ve meslek seçmesinin rolü son derece büyüktür. Bu amaçla bireye yardımcı olabilmek için yöneltici rehberlik hizmetlerinin verilmesi önemlidir. Bu bağlamda yöneltme ve yerleştirme hizmetleri bu işlevi yerine getirir.

Ayarlayıcı Rehberlik
Okul programlarının bireysel farklılıklara göre geliştirilmesi, kişilerin özel ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak eğitim programlarının oluşturulması bu türden bir hizmettir. Ayarlayıcı rehberlik hizmetleriyle psikolojik danışmanlar bireyi tanıma, araştırma değerlendirme ve izleme yoluyla elde ettikleri bilgileri program geliştirme uzmanlarının hizmetine sunarlar ve eğitim programlarının şekillenmesine yardımcı olurlar. Çağımızda yaşanan hızlı değişmeler ve gelişmeler eğitimin planlamasında, müfredat programlarının ve rehberlik programlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rehberliğin ayarlayıcılık işlevinin önemini artırmıştır.

Önleyici Rehberlik
Rehberlik hizmetleri olumlu değişimleri amaçlar ancak rehberlik hizmetleri olumsuzlukların ortaya çıkmasını önleyici bir işleve de sahip olmalıdır. Gelecekte ortaya çıkması istenmeyen olay ya da durumları önlemek ya da gelecekte istenilen bir sonuca ulaşmak için yapılır. Örneğin, sigara ve alkol bağımlığının önlenmesi için yapılan etkinlikler, kişilerarası çatışmaları önlemek için iletişim becerisi kazandırmaya yönelik yürütülen etkinlikler. Önleyici rehberlik, verilen örneklere benzer olumsuz durumlar ortaya çıkmadan ve bu durumların birey üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlar görülmeden önlenmesini amaçlayan rehberlik çalışmalarıdır. Unutulmamalıdır ki olumsuzlukların ortaya çıkmadan önce önlenmesi, ortaya çıktıktan sonra giderilmesinden daha ekonomik ve daha kolaydır. Rehberliğin önleyici işlevi de bu amaca yönelik bir yardım sunmaktadır.

Geliştirici Rehberlik
Gelişimsel rehberliğin temel işlevi geliştiriciliktir. Geliştirici rehberliğin amacı; bireylerin içinde bulunduğu gelişim düzeyine uygun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Başka bir ifadeyle rehberliğin geliştirici işlevinde bireyin tüm yönleriyle en iyi şekilde gelişmesine yönelik ortamlar sağlamak hedeflenir.

Tamamlayıcı Rehberlik
Modern eğitimde rehberlik hizmetleri eğitim öğretim hizmetlerini tamamlayıcı niteliktedir. Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri, rehberlik hizmetleriyle birlikte sürdürüldüğünde, eğitimde istenilen kaliteye ve verimliliğe ulaşabilmesi daha kolay olmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin rehberlik konusunda bilgilendirilmelerini ve rehberlikten faydalanmalarını sağlamak gerekir. Örneğin; öğretmenlerin rehberlik bilgi ve becerileri ile donatılmaları rehberliğin tamamlayıcı işlevini yerine getirmektedir.

Kriz Yönelimli Rehberlik
Bu tür bir rehberlik yardımı daha çok beklenmedik bir biçimde aniden ortaya çıkan (acil durumlarda) ve hemen müdahaleyi gerektiren problem durumlarında yapılır. Kriz durumları için öğrenciye psikolojik anlamda destek hizmetleri sunulur. Örneğin, anne babadan birinin kaybı, intihar girişimi, yaşanılan yerde meydana gelen bir deprem…

Çare Bulucu (İyileştirici) Rehberlik
Rehberlik hizmetleri var olan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir işleve de sahiptir. Burada amaç sorunların çözülmesini sağlamaktır. Örneğin, utangaçlık sorunu olan bir kişinin bu sorunu çözmesine yardımcı olma ya da öfkesini kontrol edemeyen bir kişiye öfkesini kontrol edebilmesi için verilen yardımlar bu kapsamda ele alınabilir.


 

Anahtar Kelimeler;
2010 - 2011 Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 1. Sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 2. Sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 3. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 4. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 5. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 6.sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 7. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 8. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 9. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 10. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 11. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 12. sınıf Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, lise 1 Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, lise 2 Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, lise 3 Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, lise 4 Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, 2011 Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, okul öncesi Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması, anaokulu Öğrencilere Yönelik Yapılan Rehberlik Seminer Çalışması

 
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  19670 µs