Piyasalar

4 Ekim 2015, Pazar tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavlarına Girme Şartları Nelerdir?

8 Haziran 2011 20:46 tsi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavlarına Girme Şartları Nelerdir? Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına İlköğretim Okullarının 8.sınıfını bitiren öğrenciler başvurabilirler. Sınavlara girmek için SBS ye girme şartı aranmaz.

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Kayıtlarıyla İlgili Bilgi İçin Tıklayınız...

İlköğretim okullarının 8.sınıfını bitiren ve Müzik veya Resim alanlarından herhangi birisine yeteneği olan öğrencilerimiz başvurabilir. Başvuru formları her yılın 2.dönem sonunda www.meb.gov.tr internet adresinde ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün web sayfasında bulabilir veya bizzat güzel sanatlar liselerinden de temin edebilirsiniz. Formlarınızı İlköğretim Okulu idaresince onaylatarak okullara başvuru yapabilirsiniz

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavlarına Girme Şartları Nelerdir?
Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına İlköğretim Okullarının 8.sınıfını bitiren öğrenciler başvurabilirler. Sınavlara girmek için SBS ye girme şartı aranmaz. Ancak bu sınavlara girenler de Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına girebilir. Güzel Sanatlar Lisesi diğer Anadolu Liselerinden farklı olarak Resim veya Müzik alanına özgü "Özel yetenek sınavı" yapmaktadır.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Ve Müzik Bölümlerine Aynı Anda Başvuru Yapabilir Miyim?
Hayır yapamazsınız. Sadece tek bölüme başvurabilirsiniz.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Giriş İçin Sınavlar Nasıl Yapılır?
Sınavlar yetenek sınavlarından oluşmaktadır. Bu yüzden Sözlü ve uygulamalı sınavlardır ve okulun öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. Sınavlara katılmak için ders yılı bitiminden itibaren süresi içinde ÖN KAYIT yaptırmak gerekir. Ön kayıt yaptıran adaylar sınava girebilir. Sınavlar genellikle Ağustos ayında yapılmaktadır. MEB sınav takvimini ders yılı bitmeden duyurmakta ve sınav tarihleri Güzel Sanatlar Liselerinin internet sitelerinde de yer almaktadır.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?
* Sınavlar iki aşamalı ve en az 5 kişilik komisyon tarafından yapılmaktadır. Yetenek sınavı; yazılı, sözlü, uygulamalı sınav türleriyle yapılır. Her bir sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlar sonunda 50 puan ve üzerinde alanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. İlk 30 kişi asil, daha sonra gelenler yedek olarak sıralanır.

SINAVLAR: Sınavlar İki Aşamalı Olacak, Ön Eleme Olmayacak Ve Tüm Adaylar Her İki Aşamaya Da Gireceklerdir. Sınavlar Genel Olarak

Yazılı-Test Sınavı: (Genel kültür- sanat, görsel algı testi) ve

Uygulamalı Sınavlar : ( Desen çalışması, imgesel çalışma vb.) Olarak bunlardan biri ya da birkaçı ile yapılabilir. Ancak hangi sınav türleri ve puanlandırma kriterlerinin kullanılacağı sınavın yapılacağı gün toplanacak olan "komisyon" tarafından belirlenecektir.

 Yapılacak Sınavın Şekli Okulumuz İlan Panosundan Ve Web Sitelerinden Sınavın Yapılacağı Gün Bildirilecektir.

* Her Halükarda Adayların Sınava Hazırlık İçin Yukarıdaki Genel Duruma Göre Hazırlanmaları Uygundur.

* Sınav Tarihi: Temmuz Sonu Ağustos Başı

* Sınav İçin Kullanılacak Malzeme Araç-Gereçler: Duralit resim altlığı, Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 12 lik pastel boya getireceklerdir. Resim kâğıtları okul tarafından verilecektir.


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?
Müzik Bölümü sınavları Resim Bölümünde olduğu gibi iki aşamadan oluşur ve komisyon tarafından yapılır.


Müzik Alanında Aşağıdaki Sınav Türleri Uygulanır:
I-               Müziksel İşitme Sınavı ; (NA ) hecesiyle piyanodan çalınan tek sesi duyma - tekrarlama; daha sonra da 2-3 ve 4 sesi duyarak ayırma.

II-              Ezgi Ve Ritm Tekrarları; Piyanodan çalınan ezgiyi ve ritmi tekrar edebilme.

III-             Ses Rengi Ve Çalgı: Öğrencinin ses renginin dinlenmesi için bir okul şarkısı veya marş söylemesi gerekmektedir. Ayrıca öğrenci daha önce bir müzik çalgısı çalmışsa çalgısında dinletmek üzere bir parça hazırlayabilir.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde Hangi Çalgılar Vardır?
Okulumuz Müzik Bölümünde okuyan öğrencilerimiz, Piyano dersini zorunlu olarak alırlar. Bunun yanında yaylı çalgılardan (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas) Gitar, Üflemeli çalgılardan, Flüt, Türk Müziği çalgılarından; Ud, Bağlama, Kanun, birini seçme şansı vardır. Çalgı seçimi öğrencinin isteği ve fiziksel yapısına uygunluğu kriterleri de göz önüne alınarak Müzik öğretmenlerince yapılır. Kadrolu Öğretmeni olan çalgıların seçilmesi esastır.

* Önemli Not: Yukarıdaki Bilgiler Ankara AGSL Müdürlüğü Web Sitesi Yayın Ekibi tarafından 02 / 07 / 2009 tarihinde yapılmıştır ve sadece ilgili yıla ilişkin bilgileri içermektedir.


Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Amaçları

Kültür ve sanat bir milletin kimliğidir. Bir toplumun uygarlığı, onun sanat değerleri ve kültür varlıkları ile simgelenir. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Sanat eğitimi ve etkinlikleri, çağdaşlaşmayı ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan bilimsel ve teknolojik çalışmaları da içerir.

Genç kuşakları; özgür düşünebilen, ön yargısız, yeniyi arayan, deneyen kişiler olarak yetiştirmek gerekir. Demokratik toplumlar özgür düşünüp yaşatabilen bireylerle kurulabilir ve yaşatılabilir. Çağın ileri uygarlık düzeyine damgasını vuran milletler bu ilişkiyi çok önceden görmüşler ve bu yönde eğitim kurumlarında bireyleri araştıran, deneyen, yaşatan, bulan kişiler olarak yetiştiren yeni programlar uygulamış ve bunlara yer vermişlerdir.

Milli Eğitim Temel Kanunu, Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde okullar açılabileceğini hükme bağlamıştır. Belirlenen amaçları gerçekleştirme yönünde "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri" kurulmuştur.

Amaçları;

Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrecilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek,Öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek,Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihi yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamarına yardımcı olmaktır.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler
Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine,
Güzel sanatlar fakültelerinin

- İç Mimarlık,
- Resim,
- Heykel,
- Seramik,
- Grafik,
- Tekstil,
- Sahne Dekorları,
- Kostüm,
- Fotoğraf,
- Endüstri Ürünleri tasarımı,
- Nefesli Çalgılar,
- Vurmalı Çalgılar,
- Sinema ve Televizyon bölümlerine


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,
Devlet konservatuarının

- Orkestra Şefliği,
- Piyano Ana Sanat Dalı,
- Üflemeli Çalgı,
- Müzikoloji,
- Sahne Sanatları bölümlerine,
başvurabilirler
 

Giriş Koşulları

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin şu şartları taşımaları gerekir:

1. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;
a) Diploma notu en az 3.00,
b) Girecekleri alanla ilgili dersin, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,olan öğrenciler sınava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile başvurabilirler.

2. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı ders yılı başında 8'inci sınıfa kaydolan öğrencilerden, diploma notu 3.00 ve gireceği alanla ilgili dersin yalnız 8'inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00 olması şartı aranır.

3. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrenciler, denklik belgesiyle birlikte girecekleri alanla ilgili dersin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullardan mezun olan öğrenciler; diploma notunun en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olduğunu,belgelendirerek, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne başvurabilirler.

Okul ve Öğrenci Sayıları

Okul Sayısı: 53
Öğrenci Sayısı: 7948


Öğrencilerin;
-Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
-Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
-Yabancı dil öğrenmelerini,
-Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
-Millî ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını,
sağlamak amacıyla açılmışlardır.
-İlk kez, 1989-1990 öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır.
-Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
-Öğrencilerin 2831'i erkek, 5117'si kızdır.
-Öğretim süreleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl iken, "Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması" kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararıyla, 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıflarının kaldırılarak, öğrenim sürelerinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İletişim Bilgileri
 
İl     İlçe     Okul Adı     Kod     Telefon

ADANA     SEYHAN     Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     322     435 50 06

ADIYAMAN     MERKEZ     Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     416     213 91 61

AKSARAY     MERKEZ     Aksaray Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     382     215 87 35

ANKARA     ÇANKAYA     Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     312     441 16 93

ANTALYA     MERKEZ     Antalya Tic.ve Sanayi Odası And.Güz.Sa.L.     242     325 52 53

AYDIN     MERKEZ     Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lis.     256     219 14 36

BALIKESİR     MERKEZ     Kadriye Kemal Gürel Anadolu Güzel San.Lis.     266     221 79 13

BARTIN     MERKEZ     Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     378     227 28 38

BİNGÖL     MERKEZ     Bingöl Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     426     215 03 96

BOLU     MERKEZ     Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     374     275 29 21

BURSA     NİLÜFER     Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     224     413 23 95

ÇANAKKALE     MERKEZ     Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Güzel Sn.Li     286     218 10 33

ÇANKIRI     MERKEZ     Selahattin İnal Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     376     213 14 14

ÇORUM     MERKEZ     Çorum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     364     227 67 40

DENİZLİ     MERKEZ     Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     258     373 51 69

DİYARBAKIR     MERKEZ     Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     412     262 35 78

EDİRNE     MERKEZ     Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     284     235 39 99

ERZİNCAN     MERKEZ     Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     446     223 65 81

ERZURUM     MERKEZ     Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     442     213 26 92

ESKİŞEHİR     MERKEZ     Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     222     320 84 94

GAZİANTEP     ŞAHİNBEY     Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     342     360 90 91

GİRESUN     MERKEZ     Giresun Hurşit Bozbağ Anadolu Güz.San.Lis.     454     216 51 90

HATAY     ANTAKYA     Bedii Sabuncu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     326     227 62 64

ISPARTA     MERKEZ     Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     246     232 85 77

İSTANBUL     KADIKÖY     İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel San.Lis.     216     355 22 17

İZMİR     BUCA     İzmir Işılay Saygın And.Güzel San.Lisesi     232     420 07 64

İZMİR     KEMALPAŞA     ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar Lises     232     878 71 80

KARABÜK     SAFRANBOLU     Safranbolu İMKB An.Güz.Sanatlar Lisesi     370     725 21 60

KARS     MERKEZ     Gülahmet Aytemiz Anadolu Güzel San.Lisesi     474     223 24 41

KASTAMONU     MERKEZ     Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     366     215 37 88

KAYSERİ     KOCASİNAN     Fevziye Memduh Gürgüpoğlu And.Güz.San.Lis.     352     337 06 12

KIRIKKALE     MERKEZ     Kırıkkale Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     318     234 06 96

KIRKLARELİ     LÜLEBURGAZ     Türkiye Elektrik Kur.Anad.Güzel San.Lis.     288     413 04 14

KIRŞEHİR     MERKEZ     Kırşehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     386     213 82 92

KOCAELİ     İZMİT     Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     262     311 48 94

KONYA     SELÇUKLU     Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     332     246 55 5

KÜTAHYA     MERKEZ     Kütahya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     274     227 01 17

MALATYA     MERKEZ     Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     422     238 22 27

MERSİN     MERKEZ     Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     324     329 40 02

MUĞLA     MERKEZ     Muğla Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     252     212 16 36

NİĞDE     MERKEZ     Niğde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     388     221 00 65

ORDU     MERKEZ     Ordu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     452     814 53 36

OSMANİYE     MERKEZ     A. Keskiner Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     328     826 03 75

SAMSUN     MERKEZ     İlkadım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     362     231 61 01

SİİRT     MERKEZ     Takasbank Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi        

SİNOP     MERKEZ     Sinop IMKB Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     368     271 47 54

SİVAS     MERKEZ     Muzaffer Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     346     225 11 47

ŞANLIURFA     MERKEZ     Şanlıurfa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     414     313 94 76

TEKİRDAĞ     MERKEZ     Tekirdağ Kadriye Nazif Gölge And.Güz.San.L     282     293 34 86

TOKAT     MERKEZ     Tokat Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     356     228 92 36

TRABZON     MERKEZ     Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     462     334 08 64

UŞAK     MERKEZ     Uşak Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     276     224 43 90

VAN     MERKEZ     Van Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     432     215 86 10

ZONGULDAK     EREĞLİ     Erdemir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi     372     318 24 14
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  16520 µs