Piyasalar

7 Ekim 2015, Çarşamba tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Sadece YGS'ye Girerek Askeri Okullara Başvuru Yapılabilir mi?

16 Mayıs 2011 21:11 tsi
LYS sınavına girmeden YGS puanı ile askeri sınavlara girebilir miyiz ve askeri sınavlar ne zaman?

Cevap: 

LYS sınavına girmeden YGS puanı ile askeri sınavlara girebilir miyiz ve askeri sınavlar ne zaman

Hayır sadece YGS sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılmamaktadır.

2010 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyunuz…

LYS sınavına girmeden YGS puanı ile askeri sınavlara girebilir miyiz ve askeri sınavlar ne zaman
Hayır sadece YGS sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılmamaktadır.
2010 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir.
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyunuz…
ADAYLARIN DİKKATİNE!

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak.

3. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

5. 2010 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,

6. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:

 

a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)

b. 11058 Fen Lisesi

c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)

ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)

d. 11066 Özel Fen Lisesi

e. 11025 Özel Lise

f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise

g. 30028 Lise Programı

ğ. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)

h. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi

ı. 50019 Öğretmen Lisesi

 

Fen Bilimleri veya Türkçe-Matematik alanından mezun olmak,

 

7. En fazla 20 yaşında olmak (1990 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır),

8. Haziran 2010 yılında mezun olacak durumda olmak (Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme Sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz) veya dönemine bakılmaksızın 2009 yılında mezun olmak,

9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının %90’ını alanlar, 2'nci Seçim Aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve %5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.

10. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

b. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

c. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olmak,

ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak.

11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak.

13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).

14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

15. "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.

17. Kara Harp Okulu seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
Örnek teşkil etmesi açısından aşağıdaki bilgileri de okuyunuz…
BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI
 
1. Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2010 yılı ÖSYS Aday Bilgi Formunun “Askerî okullara girme isteği” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki internet adresinden 05 Nisan-28 Mayıs 2010 (saat 17.00) tarihine kadar ön kayıt başvurusu yaparak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaklardır.
 
2. Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir.
 
3. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adaylar aşağıda belirtilen İnternet adresi vasıtasıyla kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi, Mülakat) çağrılacaktır.
 
4. Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’nci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adayların, Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanının %15’i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15'i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70'ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’na girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYM-2010 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi K.K.K.lığınca yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)
5.     KHO’na öğrenci alımı hakkında daha detaylı bilgiler, 2010 Yılı KHO Başvuru Kılavuzunda açıklanacaktır. KHO Başvuru Kılavuzu’na Nisan-Mayıs aylarında internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
İnternet adresi     :    http://www.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
İletişim için          :    (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)
Dahili : 2111 veya 2113
KARA HARP OKULU
 
Kara Harp Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren bir askerî yükseköğretim kurumudur. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliği Bilim dalının; İşletme, Endüstri, Makine, İnşaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarında 4 yıllık lisans düzeyinde akademik eğitim veren, Kara Kuvvetlerine ile Jandarma Genel Komutanlığına, erkek-bayan subay yetiştiren parasız yatılı bir eğitim kurumudur.
 
Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim ve öğretim) devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Sistem Mühendisliği lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında kura ile atamaları yapılmaktadır.
 
Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapma imkânı da sağlanmaktadır.
 
Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve bir lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.
 
 
ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETLERİNİN AŞAMALARI
ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI
2010 yılında Kara Harp Okulu’na ön kayıt başvurusunda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2,    YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir. Tespit edilen baraj puanını alan adayların hangi tarihlerde KHO seçim aşaması sınavlarına (anket, psikolojik test, ön sağlık, bedeni yeterlilik testi ve mülakat) katılacakları ve beraberlerinde hangi belgeleri getirmeleri getirdiği KHO'nun internet adresi üzerinden ilan edilmektedir. Kendilerine tahsis edilen tarih ve saatte KHO’na gelen adaylar gruplar halinde okula alınmaktadır. Aday öğrencilerle birlikte KHO’na gelen ailelerin de çay bahçesinde dinlenmeleri, kantin ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanmaktadır.
 
 
 
EVRAK KONTROL
KHO seçme sınavlarına alınmadan önce adayların öncelikle evrakları kontrol edilmektedir. Evrak kontrol işleminden sonra her bir aday için sınav takip dosyası hazırlanarak görevli personel eşliğinde adaylar sınav merkezlerine alınmaktadır. Eksik veya uygun olmayan evrak ile KHO seçim aşaması sınavlarına gelen adayların sınavlara katılmalarına izin verilmez.
 
Adayların KHO Seçme Sınavlarına Gelirken Yanlarında Getirmeleri Gereken Belgeler Şunlardır:
-       TSK Şehit/Gazi Çocuklarına Ait Belge,
-       KHO Sınava Giriş Belgesi,
-       Öğrenim Durum Belgesi,
-       Askeri Öğrenci Adayı Aile Kimlik Bilgileri Formu,
-       Üniversite Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi veya internetten alınan çıktısı,
-       Nüfus Cüzdanının Aslı ve iki suret fotokopisi,
-       Son üç ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
-       Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve iki adet onaylı fotokopisi,
-       Adayın kendisi, anne, baba ve reşit olan kardeşlerinin adli sicil kaydı,
-       Üzerine adayın yazışma adresi yazılı ve içine taahhütlü mektup pulu konulmuş zarf,
-       Yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş
-       Bedeni Yeterlilik Testi için eşofman/şort, mayo (yüzme testi için) ve spor ayakkabısı.
Gerekli formları Nisan – Mayıs aylarında      KHO Başvuru Kılavuzundan temin edilebilmektedir.
 
PSİKOLOJİK TEST VE ANKET
Adayların kişilik ve ruhsal özelliklerini ortaya çıkarıcı nitelikte aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilme amacıyla test tipi bir uygulama yapılmaktadır. Bu uygulama neticesinde herhangi bir puanlama veya sıralama yapılmamaktadır.
 
ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
Aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülmekte ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak yapılan fiziki muayene ile sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer aşamalara katılmasına izin verilmez. Boy ve kilo standartları Nisan – Mayıs aylarında KHO Başvuru Kılavuzunda açıklanacaktır.
 
BEDENİ YETERLİLİK TESTİ
Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanır. Öğrenci adaylarının testlerden aldıkları dereceler nota dönüştürülür. Bedeni yetenek sınavında başarısız olan adaylar mülakat sınavına katılamazlar. Bedeni yeterlilik sınavında adaylara; Barfiks, Durarak Uzun Atlama, Mekik, Basketbol Topu Fırlatma ve Koşu (erkekler 400 m, bayanlar 800 m) branşlarından testler uygulanmaktadır. Ayrıca adaylar, yüzme seviyelerinin tespit edilmesi maksadıyla yüzme testine tabi tutulurlar. Adayların yüzme seviyeleri, başarı sıralamasına etki etmemektedir. Kara Harp Okulu öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlarını aşağıda bulabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
MÜLAKAT
Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir.
 
 
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2010 yılında Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek Ön sağlık, Bedeni Yetenek Testi ve Mülakat seçmeleri sonucunda başarılı olan adayların, Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanının %15’i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15'i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70'ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’na girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYM-2010 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.
 
ASKERİ HASTANEYE SEVK İŞLEMLERİ
Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar, askeri öğrenciliğe engel bir sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi maksadıyla tam teşekküllü asker hastanesine sevk edilmektedir.
 
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Yapılan sağlık muayenesi sonucunda “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların belirlenen kontenjan dahilinde sırası ile okula kesin kayıtları yapılmaktadır. KHO’na kesin kayıt sırası gelen adaylardan kesin kayıt için gerekli olan form ve belgeler istenir.
 
Adayların Kesin Kayıt İçin Getirmeleri Gereken Belgeler Şunlardır:
-    Yüklenme ve Kefalet Senedi (Noter tasdikli),
-    Kişisel ve Aile Bildirim Formu,
-    Lise Diplomasının Aslı,
-    Nüfus Cüzdanın Aslı,
-    İkametgâh Belgesi,
-    12 Adet Vesikalık Fotoğraf,
-    Üniversite Sınav Sonuç Belgesinin Aslı,
-    Askeri Hastaneden Alınan Sağlık Raporu,
 
Gerekli formları KHO K.lığından temin edebilirsiniz.
İNTİBAK EĞİTİMİ
KHO’na kesin kayıtları yapılan adaylar 4-5 Hafta süreli intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi Urla-Menteş/İZMİR bölgesinde bulunan eğitim kampında icra edilmektedir. İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin şahsi disiplin ve birlik disiplini konularında bilinçlenmeleri; amir ve üstlerinin ikazına gerek kalmadan kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler doğrultusunda hareket etme davranışını kazanmaları sağlanır.
 
YEMİN TÖRENİ
İntibak süresi içerisinde öğrenci adaylarının Kara Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu niteliklere ulaşan öğrenci adayları ant içerek Kara Harp Okulu öğrencisi statüsüne geçerler.
 
KARA HARP OKULU ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN UYGULANACAK TEST TÜRLERİ VE STANDARTLAR ERKEK ADAYLAR

400 METRE                 KOŞU (SN)    DURARAK UZUN ATLAMA    MEKİK (1 DK.)    BARFİKSTE KOL ÇEKME     BASKETBOL TOPU FIRLATMA


SÜRE    PUAN    CM.    PUAN    TEKRAR    PUAN    TEKRAR    PUAN    METRE    PUAN


70-75    10    190-195    10    30-32    10    4    10    12-13    10


69"    15    196-200    20    33-35    20    5    20    14-15    20


68"    20    201-205    30    36-38    30    6    30    16-17    30


67"    25    206-210    40    39-41    40    7    40    18-19    40


66"    30    211-215    50    42-44    50    8    50    20-21    50


65"    40    216-220    60    45-47    60    9    60    22-23    60


64"    50    221-225    70    48-50    70    10    70    24-25    70


63"    60    226-230    80    51-53    80    11    80    26    80


62"    70    231-235    90    54-56    90    12    90    27    90


61"    80    236   +    100    57 +    100    13+    100    28+    100


60"    90                                        


59"    100                               


BAYAN ADAYLAR


800 M. KOŞU (SN)    DURARAK UZUN ATLAMA    MEKİK (1 DK.)    BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME    BASKETBOL TOPU FIRLATMA


SÜRE    PUAN    CM.    PUAN    TEKRAR    PUAN    SANİYE    PUAN    METRE    PUAN


4.20-4.30    10    150-154    10    15-18    10    25-27    10    7-8    10


4.19-4.10    20    155-159    20    19-22    20    28-30    20    9-10    20


4.09-4.00    30    160-164    30    23-26    30    31-33    30    11-12    30


3.59-3.50    40    165-169    40    27-30    40    34-35    40    13-14    40


3.49-3.40    50    170-174    50    31-34    50    36-37    50    15-16    50


3.39-3.30    60    175-179    60    35-38    60    38-39    60    17-18    60


3.29-3.20    70    180-184    70    39-42    70    40-41    70    19-20    70


3.19-3.10    80    185-189    80    43-46    80    42-43    80    21    80


3.09-3.00    90    190-194    90    47-49    90    44-45    90    22    90


2.59 VE ALTI    100    195+    100    50+    100    46+    100    23+    100

AÇIKLAMALAR  :
1. Adayların bedeni yetenek sınavında koşu hariç, diğer branşlardan bir tanesinden başarısız olması halinde elenmesi yerine, koşu dahil bütün branşlardan alınan toplam ortalama puanın tespit edilen yeterli ortalama puana eşit ( baraj: 10) veya daha fazla olması halinde bedeni yetenek sınavından başarılı kabul edilir. Koşuyu geçemeyen veya koşu hariç birden fazla branştan (2 ve daha fazla) başarısız olması halinde not ortalamasına bakılmaksızın elenir.
 
2. Kara Harp Okuluna başvuran adaylar, hangi seviyede yüzme yeteneğine sahip olduklarının tespiti için yüzme testine tabi tutulur.

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Başvuru Koşulları ile İlgili Sorular :

1.    Sosya Bilimler alanı mezunuyum/öğrencisiyim. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuruda bulunamazsınız. 2010 yılında Kara Harp Okulu’na sadece TÜRKÇE-MATEMATİK veya FEN BİLİMLERİ alanından mezun olanlar başvurabilmektedirler.
 
2. Meslek Lisesi / Teknik Lise / Anadolu Teknik Lisesi / Ticaret Lisesi öğrencisiyim/mezunuyum. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Meslek Liseleri KHO’na kaynak teşkil eden okul türleri arasında değildir.

3.    Meslek Lisesinde öğrenim görürken ayrıldım ve daha sonra mesleğe yönelik olmayan bir liseden mezun oldum. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Adayların öğrenimlerinin herhangi bir safhasında meslek ya da mesleğe yönelik bir okulda okumamış olmaları gerekmektedir.
 
4.    Lisede öğrenim görürken bir nedenden dolayı okuldan çıkarıldım. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Adayların bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmaları gerekmektedir.

5.    Kara Harp Okulu hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?
2010 yılında Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir. Kara Harp Okulu’nda icra edilecek olan Bedeni Yeterlilik Sınavından alacakları puanının %15’i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15'i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin %70'ine ilave edilerek ASİL ve YEDEK adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’na girmeye hak kazanacaklardır.

6.    Kara Harp Okulu seçim aşamalarına katılabilmem için en az kaç puan almam gerekir?
KHO seçim aşamalarına katılmak için adayların alması gereken “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” (baraj puan), YGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra kontenjan durumuna göre belirlenip www.kho.edu.tr internet adresimizden ilan edilecektir.

7.    2009 yılında baraj puanlarınız ne olmuştu?
2009 yılı baraj puanlar; ÖSS-SAY-2 ham puan türünden Erkek adaylar için 182.378, Bayan adaylar için 209.537 olarak belirlenmiştir. Puan türleri ve baraj puanlar her yıl yeniden tespit edilmektedir.

8.    Fen Bilimleri veya Türkçe-Matematik alanı mezunu değilim ama üniversite sınavından gerekli puanı alabileceğimi düşünüyorum. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Sadece üniversite sınavının puanı değil, mezun olduğunuz okul ve bölüm de başvuru koşullarına uymak zorundadır.

9.    Lisede sınıf tekrarı yaptım. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Öğrenim gördüğünüz veya görmekte olduğunuz liselerden, ara sınıflarda sınıf tekrarı yapmadan ve doğrudan mezun olmanız gerekmektedir.

10.  Liseden 2008 yılında mezun oldum. Kara Harp Okulu'na başvurabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Adayların Haziran 2010 yılında mezun olacak durumda olmaları (Not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme Sınavı v.b. ile geçenler başvuruda bulunamaz) veya dönemine bakılmaksızın 2009 yılında mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Daha önceki yıllarda mezun olanlar KHO’na başvurumazlar.

11.  Şu anda bir üniversitede okuyorum. Kara Harp Okuluna başvurabilir miyim?
Lise mezuniyet yılı, mezun olunan alan, yaş ve ilan edilen diğer başvuru koşullarının tamamını sağlıyorsanız Kara Harp Okuluna başvurabilirsiniz.

12.  Yurtdışındaki bir lisenin öğrencisiyim/mezunuyum. Kara Harp Okuluna başvurabilir miyim?
Başvuru koşullarının tamamını sağlıyorsanız başvurabilirsiniz. Ancak yurtdışında okuduğunuz okulun ve bölümün KHO’na kaynak teşkil eden okul türlerinden herhangi birine denk olduğuna dair T.C. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı denklik belgesi almanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapacağınız yıl için üniversite sınavlarına (LGS ve LYS) girmiş olmanız ve tespit edilecek olan baraj puanını almanız gerekmektedir.

13.  Lise ara sınıf öğrencisiyim. Şimdiden başvuruda bulunabilir miyim?
Hayır, başvuramazsınız. Liseden mezun olacağınız yıl ve ilan edilecek olan başvuru koşullarının tamamını sağlıyorsanız başvurabilirsiniz.

14    -   Astsubay Meslek Yüksekokullarına nasıl başvuru yapabilirim?
-   Askeri Liselere nasıl başvuru yapabilirim?
-   Sözleşmeli Subaylığa nasıl başvuru yapabilirim?
Diğer askeri okullara ve sözleşmeli subaylığa başvurular için ilgili Komutanlıklardan ve www.tsk.tr internet adresinden bilgi alabilirsiniz.
Sağlık, Yaş ve Fiziksel Özellikler ile İlgili Sorular:
1.    KHO’na başvuru yapmak için en fazla kaç yaşında olabilirim?
2010 yılında en fazla 20 yaşında olanlar (1990 ve sonrası doğumlu) başvuru yapabilir. (Ay ve gün hesabı yapılmaz.) Yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınacaktır.
2.    KHO’na başvuru yapmak için boyum ve kilom ne olmalı?
Boy ve kilo değerleri başvuru kılavuzunda belirtilmektedir. 2010 yılı KHO Başvuru Kılavuzu’na Nisan-Mayıs aylarında www.tsk.tr ve www.kho.edu.tr internet adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.
3.    -Gözümde çok düşük derecede sorun var. Başvuruda bulunabilir miyim?
-Vücudumda leke/yara/yanık/ameliyat izi var. Başvuruda bulunabilir miyim?
-Dişlerimde tel takılı. Başvuruda bulunabilir miyim?
Sağlık problemleriniz ile ilgili sorularınıza doktorlarımız sizi muayene etmeden net bir yanıt vermemiz mümkün değildir. Sağlık muayeneleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık kriterlerine göre yapılmakta ve bu Yönetmeliğe göre askeri öğrenci adaylarında tam sağlam olma şartı aranmaktadır. Mevcut sağlık durumunuzun askeri öğrenciliğe engel bir durum oluşturup oluşturmadığına ancak yapılacak olan sağlık muayenesi sonucunda karar verilebilir.
Sosyal Durum İle İlgili Sorular :
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yanında aynı zamanda başka bir ülkenin vatandaşıyım (Çifte vatandaşlık). Kara Harp Okuluna başvurabilir miyim?
Evet, başvurabilirsiniz. Ancak seçim aşamalarında başarılı olursanız KHO öğrencilik kaydınızı yaptırabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dışındaki diğer ülke vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekmektedir.
2.    Annemin/babamın/kardeşimin çifte vatandaşlığı var. Kara Harp Okuluna başvuru yapmama engel teşkil eder mi?
Hayır, engel teşkil etmez. Kara Harp Okulu’na başvuru koşullarını sağlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.
Başvuru ve Seçim Aşamaları İle ilgili Sorular :
1.    Kara Harp Okulu'na başvurmak istiyorum, öncelikle ne yapmam gerekir?
Öncelikle 2010 yılı ÖSYS Başvuru Kılavuzu almalı ve kılavuzdaki “Askeri Okullara Girme İsteği” kutucuğunu işaretlemelisiniz. Ancak bu işaretlemeyi yapmak başvuru için yeterli değildir. Daha sonra 2010 yılı Başvuru Kılavuzunda ilan edilecek olan diğer koşulları da sağlıyorsanız        05 Nisan - 28 Mayıs 2010 tarihleri arasında www.kho.edu.tr internet adresimizden ön kayıt başvuru işlemini yapmanız gerekmektedir.
2.    Kara Harp Okuluna ön kayıt yaptırmak istiyorum. Ön kaydımı posta ile veya şahsen başvurarak yaptırabilir miyim?
Hayır, yapamazsınız. Kara Harp Okuluna başvurular yukarıda açıklandığı gibi yapılmalıdır.
3.    Kara Harp Okulu seçmelerine katılıyor olmam, üniversite tercihi yapmama engel midir?
Hayır, engel teşkil etmez. KHO öğrenci seçme sınavlarına katılmak veya seçim sınavlarının herhangi bir aşamasında elenmek/ayrılmak, diğer üniversiteleri tercihte bulunmanıza ve kazandığınız üniversiteye kayıt yaptırmanıza engel değildir.
4.     Kara Harp Okulu seçim aşamaları nerede yapılmaktadır?
Seçim aşamaları Ankara’da Kara Harp Okulu yerleşkesinde yapılmaktadır.
Kara Harp Okulu İle İlgili Sorular:
1.     Kara Harp Okulunda hakkında ve verilen eğitimlerle ilgili genel bilgiler verebilir misiniz?
Kara Harp Okulu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay yetiştirmektedir. Kara Harp Okulu’nda öğrencilerin her türlü ihtiyacı (yer, yiyecek, yatacak vb.) Devlet tarafından karşılanmaktadır. Kara Harp Okulu’nda lisans düzeyinde dört yıl boyunca akademik ve askeri eğitim verilmektedir. Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlere Sistem Mühendisliği ve Subay Diploması olmak üzere iki ayrı diploma verilmektedir. Bu eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere www.kho.edu.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz.
 
2.    Kara Harp Okulu öğrencisinin günü nasıl geçer?
Kara Harp Okulunda gün saat 06:00’da başlar. Kahvaltıdan sonra, dördü öğleden önce olmak üzere toplam yedi akademik ve askeri ders saati vardır. Bir ders saati 50 dakikadır. Akademik derslerden sonra Harbiyeliler spor yapabilir, eğitsel kol faaliyetlerine ve spor branşlarında takım faaliyetlerine katılabilirler. Cumartesi ve Pazar günleri Harbiyeliler izinli olarak birlik dışına çıkabilirler.
3.   Kara Harp Okulu mezunları Helikopter pilotu olabilir mi?
Kara Havacılık sınıfına ayrılmaya istekli olan ve gerekli sağlık koşullarını sağlayan Harbiyeliler her yıl ihtiyaç duyulan sayıda Kara Havacılık sınıfına ayrılmaktadır. KHO’dan mezun olduktan sonra Kara Havacılık Okulundaki uçuş eğitimlerinde de başarılı olanlar Helikopter Pilotu olabilirler.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  18770 µs