Piyasalar

9 Ekim 2015, Cuma tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ

14 Nisan 2009 00:39 tsi
MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ Bu bir ilgi envanteridir. Envanterin amacı, sizin çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteğinizi ortaya koymaktır. Buna göre, envanter sonuçları iş ve mesleklere yönelmenizde ilgi ve isteklererinize uygun doğru seçimler yapmanızda yardımcı olabilir.

MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ

                         AÇIKLAMA  : Bu bir ilgi envanteridir. Envanterin amacı, sizin çeşitli iş ve mesleklere olan ilgi ve isteğinizi ortaya koymaktır. Buna göre, envanter sonuçları iş ve mesleklere yönelmenizde ilgi ve isteklererinize uygun doğru seçimler yapmanızda yardımcı olabilir.

                   Bu envanter sizi değerlendirmeyi amaçlayan bir test olmadığı için, önceden belirlenmiş DOĞRU veya YANLIŞ cevaplar yoktur. Sizin ilgi ve isteklerinizi yansıtan her cevap geçerlidir. Envanter sonuçları sizin dışınızda ayrıca bir başkası ile paylaşılmayacaktır. Onun için cevaplamayı hiçbir etki altında kalmadan yapınız.

                   Envanteri cevaplarken, gerekli eğitim ve hazırlık düzeyini kazandığınızı varsayarak kendi ilgi ve isteklerinizi esas alınız.

                   Envanterde her biri 6 durumdan oluşan 60 madde ve 36 seçenek vardır. Her maddede verilen seçeneklerden öncelikle YAPMAK veya OLMAK istediklerinizi seçiniz. Her maddede istediğiniz kadar seçim yapabilirsiniz. Lütfen cevapsız madde bırakmayınız. Seçimlerinizi cevap kağıdında ilgili yerlerdeki çizgi aralarını karalayarak, örneğin :

 

                                   A          B          C          D          E          F

                                               O                     O         O         O  gibi belirtiniz.

 

ENVANTERE HİÇBİR ŞEY YAZMAYINIZ CEVAPLARINIZI SİZE VERİLEN CEVAP KAĞIDINA İŞARETLEYİNİZ.

SORULAR  :

1. A.   Mimar olmak

B.  Avukat olmak

C.  Doktor olmak

D.  Mühendis olmak

E.  Tercüman olmak

F.  Kaymakam olmak

2. A.     Bir kütüphaneyi gezmek

B.  Satış galerilerini gezmek

C.  Eski taşıtlar müzesini gezmek

D.  Güzel sanatlar müzesini gezmek

E.  Protez yapım atölyelerini gezmek

F.  Bir kentin gecekondu mahallelerini gezmek

3 . A.  Klasik müzik eserlerini incelemek

B.  Bir makinenin maliyetini hesaplamak

C.  Yapay kalp üzerinde incelemeler yapmak

D.  Bir aracın kullanılışını başkalarına öğretmek

E.  Oyuncak otomobillerin nasıl çalıştıklarını incelemek

F.  Konuşma dilini etkileyen çevresel faktörleri incelemek

4   . A.  Toplumların aile yapısını incelemek

B.  Radyasyon ve etkileri üzerinde çalışmak

C.  Hayvanlar üzerinde ilaç denemeleri yapmak

D.  Türk müziğindeki yeni eğilimleri incelemek

E.  Dünya dillerindeki yeni dilleri incelemek

F.  Bütçe gelirleri üzerinde tahmin hesapları yapmak

5 . A.  Eczacı olmak

B.  Fizikçi olmak

C.  Maliyeci olmak

D.  Coğrafyacı olmak

E.  Dil uzmanı olmak

F.  Heykeltıraş olmak

6   . A.  Bir iş yerinde üretilen malı incelemek

B.  İş verimi ve yönetim yapısını incelemek

C.  İş kazaları için alınmış önlemleri incelemek

D.  İş yerine gelen gazete ve dergileri incelemek

E.  İş yerinin sinema ve konser salonunu incelemek

F.  İş yerinde çalışan insanların sorunlarını dinlemek

7 . A.  Bina maketleri hazırlamak

B.  Bir gazeteye baş makale hazırlamak

C.  Hastaların hayat hikayelerini incelemek

D.  Bir malın laboratuar incelemesini yapmak

E.  Bir olay hakkında tarihi bilgiler toplamak

F.  Yeni açılacak işletmeler için maliyet hesapları yapmak

8   . A.  İnsanlarla mülakat yapmak

B.  Sigorta satıcılığı yapmak

C.  Bir sinema stüdyosunu gezmek

D.  Tıbbi araçlar müzesini gezmek

E.  Bilgisayar makineleri sergisini gezmek

F.  Edebi eserleri tartışan bir guruba katılmak

9 . A.  Ressam olmak 

B.  Fizyolog olmak

C.  İktisatçı olmak

D.  Kütüphaneci olmak

E.  Matematikçi olmak

F.  Edebiyat eleştirmeni olmak

10 . A.  Emlak alıp satmak

B.  Bir okul piyesi yazmak

C.  Hasta çocuklara bakmak

D.  Bir dergide öyküler yazmak

E.  Çocuklara öyküler anlatmak

F.  Otomobil modellerini geliştirmek

11 .    A.    Bir kasabadaki sağlık merkezini gezmek

B.  Kasabanın halk eğitim merkezini incelemek

C.  Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi almak

D.  Kasabadaki tiyatro ve konser salonlarını görmek

E.  Kasaba kütüphanesindeki kitap çeşitlerini incelemek

F.  Üretilen malların teknik özelliklerini incelemek

12 . A.  Hava gözlemleri yapmak

B.  İnsanlara anket uygulamak

C.  Bir resim sergisini gezmek

D.  Bir kurumdaki hizmetleri denetlemek

E.  Çeşitli konularda insanlarla röportaj yapmak

F.  Salgın hastalıklarla mücadele gezilerine çıkmak

13 .    A.    Doktor olmak

B.  Sosyolog olmak

C.  Kimyager olmak

D.  Gazeteci olmak

E.  Ekonomist olmak

F.  Film yönetmeni olmak

14 . A.  Genetik araştırmalar yapmak

B.  Tiyatrodaki gelişmeleri incelemek

C.  Bir fizik laboratuarında çalışmak

D.  Toplumlarda göç konusunu incelemek

E.  Satış mektuplarının etkililiğini incelemek

F.  Dünya dilleri üzerinde bilimsel incelemeler yapmak

15 .    A.    Kütüphanede kitap karıştırmak

B.  Matematik formülleri geliştirmek

C.  İlaç laboratuarında çalışmak

D.  Bir sanat dergisine makale yazmak

E.  Toplumun nüfus yapısını incelemek

F.  Bir kooperatifin hesap defterlerini tutmak

16 . A.  Bir büyük çiftliğin ilkokulunda incelemeler yapmak

B.  Çiftlik kütüphanesindeki kitap çeşitlerini incelemek

C.  Çiftlikteki binaların mimari özelliklerini incelemek

D.  Çiftlikte yaygın olan hayvan hastalıklarını incelemek

E.  Çiftliğin yönetim ve pazarlama hizmetlerini incelemek

F.  Çiftliğin ürün kalite kontrol laboratuarlarını gezmek

17 .    A.    Roman yazarı olmak

B.  Fabrika müdürü olmak

C.  Veteriner hekim olmak

D.  Seramik sanatçısı olmak

E.  Ev ekonomisi uzmanı olmak

F Bilgisayar programcısı olmak

18 . A.  Bir tiyatro kursuna katılmak      

B.  Bir matematik kursuna katılmak

C.  Bir spikerlik kursuna katılmak

D.  Yeni açılan bir ameliyathaneyi görmek

E.  Maliyet hesapları üzerinde bir kursa katılmak

F.  Sosyal problemleri tartışan bir kursa katılmak

19 .    A.    Film senaryoları yazmak

B.  Çağdaş ticaretle ilgili kitaplar okumak

C.  Günlük gazetelerdeki baş yazıları okumak

D.  Ev eşyalarının onarımı hakkında broşürler hazırlamak

E.  Hastalıkların nedenlerini anlatan kitaplar okumak

F.  Toplumların gelenekleri ile ilgili kitaplar okumak

20 . A.  Televizyon filmleri hazırlamak

B.  Bir deyimler sözlüğü hazırlamak

C.  İlk-yardım çantaları hazırlamak

D.  Yeni kumaş desenleri hazırlamak

E.  Ticaret hayatı ile ilgili istatistikler hazırlamak

F.  Gençlerin dini eğilimleri hakkında bir anket hazırlamak

21 .    A.    Yazar olmak

B.  Doktor olmak

C.  Müfettiş olmak

D.  Arkeolog olmak

E   Mühendis olmak

F.  Sinema sanatçısı olmak

22 . A.  Bir toplantıda turizmin tartışıldığı bir gruba katılmak

B.  Yeni tedavi yöntemlerinin tartışıldığı bir gruba katılmak

C.  Teknik ve fen konularının tartışıldığı gruba katılmak

D.  Toplumlarda göç konusunun tartışıldığı bir gruba katılmak

E.  Edebiyat ve dil konularının tartışıldığı bir gruba katılmak

F.  Sinema ve tiyatro konularının tartışıldığı bir gruba katılmak

23 .    A.    Radyo yapmak

B.  Oto alım satımı yapmak

C.  Program sunuculuğu yapmak

D   Arkeolojik kazılar yapmak

E.  Tanınmış birinin büstünü yapmak

F.  Kaza geçirenlerin ilk-yardımını yapmak

24 . A.  Bir resim kursuna katılmak

B.  Bir muhasebe kursuna katılmak

C.  Bir yabancı dil kursuna gitmek

D.  Bir fizik laboratuarını gezmek

E.  Hastanelerde hastaları dinlemek

F.  Tarihi bir savaş alanını gezmek

25 .    A.    Mühendis olmak

B.  Din adamı olmak

C.  Diş hekimi olmak

D.  Köşe yazarı olmak

E.  Tiyatro sanatçısı olmak

F.  Turizm işletmecisi olmak

26 . A.  Bir piyesin sahne dekorlarını çizmek

B.  Özel sorunları olan insanlara yardım etmek

C.  Halkla ilişkiler konusundaki gelişmeleri incelemek

D.  Bitkilerin gelişimini etkileyen etmenleri incelemek

E.  Yapay bir solunum makinesi geliştirmesinde çalışmak

F.  Ticari propaganda yöntemleri hakkında incelemeler yapmak

27 .    A.    Haberleşme ve yayınla ilgili yeni kitaplar okumak

B.  Turizm işletmeciliği ile ilgili yeni kitaplar okumak

C.  Bilgisayar teknolojisi ile ilgili yeni kitaplar okumak

D.  Tıp eğitimindeki gelişmeler hakkında yeni kitaplar okumak

E.  Aile yapısındaki gelişmelerle ilgili yeni kitaplar okumak

F.  Sanat hakkındaki gelişmeler hakkında yeni kitaplar okumak

28 . A.  Kitap ciltlemek

B.  Ticari el ilanları hazırlamak

C.  Hava meydanları planları yapmak

D.  Ülkelerin siyasi haritalarını çizmek

E.  Sakat doğumların nedenlerini incelemek

F.  Yayın hayatındaki gelişmeleri incelemek

29 .    A.    Otel yöneticisi olmak

B.  Müzik öğretmeni olmak

C.  Sağlık teknisyeni olmak

D.  Edebiyat öğretmeni olmak

E.  Matematik öğretmeni olmak

F.  Meslek dersleri öğretmeni olmak

30 . A.  Seramik çalışmak

B.  Hastalara bakmak

C.  Uçak modelleri yapmak

D.  Bir kooperatifi yönetmek

E.  Kızılay’ın tarihini yazmak

F.  Radyo programları hazırlamak

31 .    A.    Şiir yazmak

B.  Müzik dinlemek

C.  Çocuklara masal anlatmak

D.  Tıp araştırmalarını okumak

E.  Reklamcılıkla ilgili kitapları okumak

F.  Bozulan bir elektrik ütüsünü onarmak

32 . A.  Bir kırda manzara resmi yapmak

B.  Kelebeklerin hareketlerini izlemek

C.  Kırsal yaşamla ilgili öyküler okumak

D.  Hayvan otlatan çocukların sorunlarını dinlemek

E.  Hayvanların et ve yün değerlerini hesaplamak

F.  Hayvanların beslenme davranışlarını incelemek

33 .    A.    Sanat eleştirmeni olmak

B.  Hastane yöneticisi olmak

C.  Kamu yönetimi uzmanı olmak

D.  Fen bilimleri öğretmeni olmak

E.  Sosyal bilgiler öğretmeni olmak

F.  Radyo televizyon programcısı olmak

34 . A.  Şehir planları yapmak

B.  Nükleer araştırmalar yapmak

C.  Beyin üzerinde incelemeler yapmak

D.  Edebi konularda kompozisyon yazmak

E.  Bir gazeteye ekonomi haberleri yazmak

F.  Dava konuları üzerinde incelemeler yapmak

35 .    A.    Kitap kapakları hazırlamak

B.  Ünlü yazarların hayat hikayelerini okumak

C.  Protez diş yapımı hakkında kitaplar okumak

D.  Bir ülkenin ilk yerlilerine ait yazılar okumak

E.  Ünlü devlet adamlarının hayat hikayelerini okumak

F.  Modern tarım  yöntemleri ile ilgili kitaplar okumak

36 . A.  Orkestra dinlemek

B.  Hastalarla görüşmek

C.  Çeşitli öyküler okumak

D.  İş arayanlarla görüşmek

E.  Lâboratuarlarda deneyler yapmak 

F.  Bir işletmenin vergi defterlerini tutmak

37 .    A.    Doktor olmak

B.  Mühendis olmak

C.  İşletmeci olmak

D.  Antropolog olmak

E.  Ses sanatçısı olmak

F.  Halkla ilişkiler uzmanı olmak

38 . A.  Bir üniversitede kütüphaneyi gezmek

B.  Üniversite bilgi işlem merkezini görmek

C.  Rektörlük ve idare binalarını dolaşmak

D.  Tiyatro ve konser salonlarını incelemek

E.  Üniversite öğrenci sağlık merkezini görmek

F.  Yabancı dil öğrenme lâboratuarlarını görmek

39 .    A.    İnşaat projelerini yapmak

B.  Tebrik kartlarına resim yapmak

C.  İnsanların kişisel sorunlarını dinlemek

D.  Yabancı dilden Türkçe’ye çeviriler yapmak

E.  Hücrelerin ölmesini önleyen etmenleri incelemek

F.  Hayat pahalılığı ile istatistikler hazırlamak   

40 . A.  Tiyatro eserleri yazmak

B.  Sosyal yardım işlerinde çalışmak

C.  Ünlü yazarları tanıtıcı yazıları hazırlamak

D.  Uçak motorları üzerinde incelemeler yapmak

E.  Akıl hastalıklarının nedenini araştırmak

F.  Sanayide başarılı insanların hayat hikayelerini okumak

41 .    A.    Besteci olmak

B.  Pazarlamacı olmak

C.  İstatikçi olmak

D.  Tıbbi biyolog olmak

E.  Program sunucusu olmak

F.  Psikolojik danışman olmak

42 . A.  Demir yolu inşa etmek

B.  Bir tiyatro eserini yönetmek

C.  Dayanıklı tüketim mallarını satmak

D.  Günlük haberlerle ilgili makaleler yazmak

E.  Sosyal yardım için başvuran insanları dinlemek

F.  Kromozomlar üzerinde genetik araştırmalar yapmak

43 .    A.    Bir yarışma için, uzay konusunu incelemek

B.  Turizm ve turizmin yararları konusunu incelemek

C.  Yabancı dil öğrenmenin gereğini ve önemini incelemek

D.  İnsan gelişimi ve demokratik yaşam konusunu incelemek

E.  İnsan sağlığına zarar veren çevresel faktörleri incelemek

F.  Sinema ve tiyatro sanatını karşılaştırmalı olarak incelemek

44 . A.  Bozuk bir makine ile uğraşmak

B.  Evlerin iç dekorasyonlarını yapmak

C.  Yayın hayatı ile ilgili kitaplar okumak

D.  Nezle ile ilgili yeni bir ilaç üzerinde çalışmak

E.  Boş zamanları değerlendirme ile ilgili makale yazmak

F.  Kağıt cinsine göre bir kitabın maliyetini hesaplamak

45 .    A.    Hakim olmak

B.  Doktor olmak

C.  Biyolog olmak

D.  Fotoğrafçı olmak

E.  Reklam uzmanı olmak

F.  Radyo televizyon spikeri olmak

46 . A.  Bir orkestrada çalışmak

B.  Edebiyat eleştirmeleri yazmak

C.  Satış teknikleri ile ilgili kitaplar okumak

D.  Öğrencilere verimli çalışma yollarını göstermek

E.  Nükleer enerjinin canlılar üzerindeki etkilerini incelemek

F.  Uyuşturucuların organizmadaki olumsuz etkilerini incelemek

47 .    A.    Bir güldürü yazmak

B.  Kimya araştırmaları yapmak

C.  Televizyon programları hazırlamak

D.  İlk-yardım ile ilgili makaleler yazmak

E.  Kamu harcamalarının istatistiğini tutmak

F.  Görmeyen bir öğrenciye ders notları okumak

48 . A.  Bir ödev için bir sağlık kitabı okumak

B.  Güzel sanatlar alanında bir kitap okumak

C.  Edebiyat ve dil alanında bir kitap okumak

D.  Teknoloji ve fen alanında bir kitap okumak

E.  Üretim ve pazarlama konusunda bir kitap okumak

F.  Felsefe ve dini inançlar konusunda bir kitap okumak

49 .    A.    Hemşire olmak

B.  Öykü yazarı olmak

C.  Hesap uzmanı olmak

D.  Bale sanatçısı olmak

E.  İnşaat teknikeri olmak

F.  Sosyal hizmetler uzmanı olmak

50 . A.  Köprü inşa etmek

B.  Sulu boya resim yapmak

C.  Bir işletmeye sermaye bulmak

D.  İhtiyarlamayı etkileyen etmenleri araştırmak

E.  Kurumlar arası anlaşmazlıkları gidermek

F.  Yabancı dil öğretimi ile ilgili yeni yöntemler geliştirmek

51 .    A.    Mizah çalışmaları yapmak

B.  Biyokimya araştırmaları yapmak

C.  Bir uzay laboratuarında çalışmak

D.  Meslek seçiminde gençlere yardım etmek

E.  Renkli fotoğraf laboratuarında çalışmak

F.  Bilgisayar programlama tekniklerini öğrenmek

52 . A.  Muhasebe işlerinde çalışmak

B.  İlaç yapım işlerinde çalışmak

C.  Gazete yazı işlerinde çalışmak

D.  Meteoroloji işlerinde çalışmak

E.  Sosyal yardım işlerinde çalışmak

F.  İç dekorasyon işlerinde çalışmak

53 .    A.    Mühendis olmak

B.  Sekreter olmak

C.  Beslenme uzmanı olmak

D.  Resim-iş öğretmeni olmak

E.  Din dersi öğretmeni olmak

F.  Yabancı dil öğretmeni olmak

54 . A.  Kalkınma ve sanat konusunu tartışmak

B.  Kalkınma ve eğitim konusunu tartışmak

C.  Kalkınma ve sağlık konusunu tartışmak

D.  Kalkınma ve edebiyat konusunu tartışmak

E.  Kalkınma ve ihracat konusunu tartışmak

F.  Kalkınma ve teknoloji konusunu tartışmak

55 .    A.    Ailede sağlık konusunda bir kitap okumak

B.  Ailede eğitim konusunda bir kitap okumak

C.  Aile ekonomisi konusunda bir katip okumak

D.  Ailede müzik anlayışı konusunda bir kitap okumak

E.  Ailede edebiyat anlayışı konusunda bir kitap okumak

F.  Ailede teknoloji kullanımı konusunda bir kitap okumak

56 . A.  Teknik ve fen alanında biri ile tanışmak

B.  Tıp ve sağlık alanında biri ile tanışmak

C.  Güzel sanatlar alanında biri ile tanışmak

D.  Edebiyat ve dil alanında biri ile tanışmak

E.  Sosyal bilimler alanında biri ile tanışmak

F.  İdare ve ekonomi alanında biri ile tanışmak

57 .    A.    Doktor olmak

B.  Psikolog olmak

C.  Mühendis olmak

D.  Dekoratör olmak

E.  Gazete muhabiri olmak

F.  Uluslar arası ilişkiler uzmanı olmak

58 . A.  Roman yazmak

B.  Biblolar yapmak

C.  İnsanlara sosyal yardım sağlamak

D.  Kanser üzerinde incelemeler yapmak

E.  Karayolu inşaat projeleri hazırlamak

F.  İş mektubu yazmayı öğreten kitaplar okumak

59 .    A.    Bir yarışmada, insanın değeri konusunu ele almak

B.  İnsan sağlığı ve çevre kirliliği konusunu ele almak

C.  Gelecekte nükleer enerji kullanma konusunu ele almak

D.  Dünya ekonomisindeki yeni gelişmeler konusunu ele almak

E.  Dünya edebiyatında çağdaş yaklaşımlar konusunu ele almak

F.  Sanatın dünyayı bütünleştirmedeki rolü konusunu ele almak

60 . A.  İleride güzel sanatlara yönelmek

B.  Sosyal bilimler alanına yönelmek

C.  Edebiyat ve dil alanına yönelmek

D.  İdare ve ekonomi alanına yönelmek

E.  Tıp ve sağlık bilimleri alanına yönelmek

F.  Teknik ve fen bilimleri alanına yönelmek
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  26610 µs