Piyasalar

9 Ekim 2015, Cuma tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2010 Hava Harp Okulu Başvuru Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri

18 Nisan 2010 21:20 tsi
2010 Hava Harp Okulu Başvuru Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri 2010 Hava Harp Okulu Öğrenci Alımları Başvuru Kılavuzu, Hava Harp Okulu Başvuru koşulları ve Hava Harp Okulu Başvurusuna ait bilgiler ve başvuru yapacağınız sayfanın bağlantısı aşağıdadır.

Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

Hava Harp Okuluna Başvuru İşlemleri

Hava Harp Okuluna her yıl hem Işıklar Askeri Hava Lisesinden hem de sivil liselerden öğrenci alımı yapılmaktadır.

Hava Harp Okuluna girmek isteyen ve başvuru koşullarını sağlayan sivil lise kaynaklı adaylar ÖSYS Aday Bilgi Formunun "Girmek İstediği Askeri Okullar" seçeneğini (Madde:23) işaretlemeleri gerekmektedir.

Aday Bilgi Formundaki ilgili alanı işaretleyen adayların ayrıca duyurulan tarihlerde www.ikdm.hho.edu.tr internet adresinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

ÖSYS - Aday Bilgi Formunda "Hava Harp Okulu" seçeneğini işaretleyememiş olan adaylar da, internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra; başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylar, aldıkları MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanlarına göre sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak "Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı" belirlenecektir.

HHO Baraj Puanını aşan adaylar internet adresimizden ilan edilerek ikinci seçim aşamalarına davet edileceklerdir. Ayrıca adayların ÖSYM'ye bildirmiş oldukları adreslerine seçim aşamalarına katılacakları tarihleri bildiren çağrı mektubu postayla gönderilecektir.


DUYURULAR

Hava Harp Okulu Öğrenci Alımları

1. Hava Harp Okuluna başvurular 5 Nisan 2010 tarihinde internet sitesinden başlamış olup 30 Mayıs 2010 tarihinde sona erecektir.

2. Başvurular ile ilgili bilgiler;
    a. Liselerin Fen Bilimleri bölümünde okuyan,
    b. En fazla 20 yaşında olan,
    c. YGS ve LYS sınavlarına giren öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

3. MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türlerinin herhangi birinden alınan en yüksek puan esas alınacaktır. Başvuru yapmış olan adaylar bu puan türlerine göre sıralanarak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak "Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı" belirlenecektir.

4. HHO Baraj Puanını aşan adaylar internet adresimizden ilan edilerek ikinci seçim aşamalarına davet edileceklerdir.

5. İkinci seçim aşamaları 2 – 16 Ağustos 2010 tarihleri arasında Hava Harp Okulu’nda (Yeşilyurt/İstanbul) yapılacaktır.

6. Sınavlarla ilgili gelişmeleri öğrenmek için sık sık sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna Öğrenci Alımları

1. Askeri Lise Sınavı (ALS) 02 Mayıs 2010 tarihinde belirlenmiş sınav merkezlerinde yapılacaktır.
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerini görmek için tıklayınız.

2. Askeri Lise Sınavında başarılı olan adaylar, ikinci seçim aşama sınavları için Hava Harp Okulu'na (Yeşilyurt/İstanbul) davet edilecektir. İkinci aşama sınavları 30 Haziran – 23 Temmuz 2010 tarihleri arasında Hava Harp Okulu'nda yapılacaktır.


Hava Harp Okulu Başvuru ve Giriş Koşulları
ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR


* Başvurunun yapıldığı yıl Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını almış olmak,
      Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Klavuzunda yer alan okul türlerinden birinin "Fen Bilimleri" alanından mezun olmak:

Okul Kodu

Okul Türü

11033
Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
11058
Fen Lisesi
11017
Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
11106
Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
11066
Özel Fen Lisesi
11025
Özel Lise
11041
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
30028
Çok Programlı Liselerin Lise Programı
30077
Çok Programlı Liselerin, Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu Öğretmen Liseleri.
50027
Anadolu Öğretmen Lisesi* Başvurunun yapıldığı yılın HAZİRAN ayında (not ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme Sınavı v.b. ile geçenler hariç) mezun olacak durumda olmak veya bir yıl önce mezun olmuş olmak,

* Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmış/çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, (Askeri okulların herhangi birinden kendi isteği ile ayrılmış olsa bile adayın başvurusu kabul edilmez)

* Yurtdışındaki okullardan mezun öğrenciler için, mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ve bu denkliği gösteren belgeye sahip olmak.

SOSYAL DURUM, AHLÂK VE KARAKTERLE İLGİLİ KOŞULLAR

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Kendisinin anne, baba, kardeşleri ve velisinin;

    o Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

    o Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

    o Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

    o Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyeti bulunmamak,

    o Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hali bulunmamak,

    o Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

* Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle birlikte nikâhsız yaşamamak,

* Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

SAĞLIK VE YAŞ DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR


* En fazla 20 yaşında olmak, (Her ne suretle olursa olsun, yaş düzelttirmesi yaptırmış olanların hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.)

* TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık koşullarını taşıyor olmak,

* Ağırlığı TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen yaşa göre boy-ağırlık oranları değerinde olmak.

* Renk ayırt etme kusuru (dischromatopsi) bulunmamak.

* Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

* Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak),

DİĞER KOŞULLAR

* Yapılacak sınavlarda ve diğer seçim aşamalarında başarılı olmak ve değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde olmak,

* Askeri okullara alınan öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için yüklenme senedi düzenlenmesine ve bu okullardan çeşitli sebeplerle ayrılacak öğrencilere veya kefillerine ödettirilecek tazminata dair yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

* Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  72020 µs