Piyasalar

10 Ekim 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2010 PMYO Başvuru İşlemleri .

12 Mayıs 2010 13:00 tsi
2010 PMYO Başvuru İşlemleri . 2010 PMYO başvuru işlemleriyle ilgili süreç, başvuru sırasında gerekli evraklar ve ön başvuruyla ilgili ayrıntılar şu şekilde:

2010 PMYO Ön Başvuru İşlemleri İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

 

2010 PMYO Ön Başvuru İşlemleri


Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Şahin, Yükseköğretime Geçiş Sınav (YGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi puan türünün birisinden 300 puanı geçenlerin polis okuluna giriş sınavları için başvuru yapabileceklerini belirtti. Şahin, müracaatların başladığını ve 18 Mayıs tarihinde sona ereceğini ifade ederek, "Adaylar müracaat işlemlerini biran önce yapmaları ve son güne bırakmamaları kendileri için yararlı olur." diye uyarıda bulundu.

Polislik için başvuru sayılarının genel itibarıyla bir önceki yıla göre artış gösterdiğini dile getiren Mustafa Şahin, müracaat için gerekli olan şartların daha önceden duyurulduğunu ve istenilen belgelerle 10-18 Mayıs tarihleri arasında polis okuluna başvuru yapılabileceğini ifade etti. Şahin, Cumartesi günü de müracaat için başvuruların alınacağını ifade ederek, "YGS sınavından 300 puanı aşan ve 18 yaşını dolduran herkes polis okulu sınavlarına giriş için başvuruda bulunabilir. Müracaat sonrası yapılacak olan mülakat ve yazılı sınavlarda da başarılı olmak gerekiyor. Bu konuda daha önce yaptığımız bilgilendirmeler hazırladığımız broşürler aracılıyla gençlerimize duyurulmaktadır." dedi.

Polis Meslek Yüksek Okuluna giriş için gerekli olan şartlar ve evraklarla ilgili de Polis Okulu Eğitim Şube Müdürü Nevzat Sönmez bilgiler verdi. Sönmez, adaylarda, çıplak ayakla yapılan boy ölçümlerinin bayanlarda 165 santimetre, erkekler de ise 167 santimetre olması gerektiğini söyledi. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2010) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak gerektiğini aktaran Sönmez, "Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 - 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak şartı var" dedi. Müracaat sonrasında 24 Mayıs tarihinde mülakat sınavının olacağını ve bu sınavı geçenlerin 3 Temmuz tarihinde yazılı sınava gireceklerini ifade etti. Sönmez, yazılı sınavda, genel yetenek ve kültür sorularının yer alacağını aktararak, müracaatta bulunacak adayların 30 TL Halk Bankası ücret yatıracaklarını sözlerine ekledi.


2010 PMYO başvuru işlemleriyle ilgili süreç, başvuru sırasında gerekli evraklar ve ön başvuruyla ilgili ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına ait Resmi Web Sitesinde  Sitesi şu şekilde ifade edilmiştir:

----------------------------------------------------

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU

 

Polis Meslek Yüksek Okullkarına Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.egm.gov.tr/adresinden 18 Mayıs 2010 tarihine kadar ön başvurularını yapabileceklerdir.

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU SINAVI BAŞVURUSUNU ŞAHSEN ONAYLATMA VE EVRAK TESLİMİ


İnternetten ön başvuru yapan ve 2010 YGS'den yeterli müracaat puanını alan adayların 10-18 Mayıs 2010 tarihleri arasında (16 Mayıs Pazar günü hariç) aşağıda bulunan Başvuru Merkezlerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunan ancak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan veya 10-18 Mayıs 2010 tarihleri arasından başvuru merkezlerine şahsen başvuruda ve evrak teslimi için gelmeyen adayların ön başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.( İnternet üzerinden ön başvuru kesin müracaat sayılmaz. Ön başvuruları sınav merkezlerince onaylanmayan adayların önbaşvurularının hukuki geçerliliği yoktur.)

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1.      Başvuru dosyası,(Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu'nun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerince verilecektir.)

2.      Başvuru dilekçesi,(Başvuru dosyasının içerisinde mevcuttur.)

3.      Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu 

4.      Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar,(Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş T.C. Kimlik Numaralı olacaktır. Adayların kendilerinin yazmış oldukları T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

5.      Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesi'indeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.(Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli süreti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYO'ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.

6.      Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen husulara uygun son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotograf, (Fotografların arkasına T.C. Kimlik No , Ad ve Soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)

7.      Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,

8.      Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,

9.      Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında "Askerlik Terhis Belgesi",

10.  Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Akerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2012 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Tecil Belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir. Tecil Belgesi getirmeyen ve başvuru esanasında Yüksekokul veya Fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi PMYO'dan ilişikleri kesilecektir. Sınavlarda başarılı olan Askerlik Hizmetini yapmamış 1987-1988 doğumlu erkek adaylardan PMYO'ya kayıt esnasında bağlı bulunduğu Askerlik Şubesinden "Polis Meslek Yüksekokulu'na kayıt olamsında Askerlik Yönünden sakınca yoktur."ibareli belge veya tecil belgesi,

11.  Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malülü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan alınan "Şehitlik veya Vazife Malüllük Belgesi" istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)


DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği 2010-2011 yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfüs Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesiistenmeyecektir. Bu belgeler kesin kayıt sırasında istenecektir.


DİKKAT : Ön başvurusunu yapıpda evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

BAŞVURULARI KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN LİSE TÜRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY BAŞVURU DOSYASI VE DİLEKÇESİ : Müracaat öncesi aşağıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait Banka Hesap Numarasına aday adına yatırılacak olan başvuru ücretine ait Banka Dekontunun ibraz edilmesi halinde aşağıdaki Başvuru Merkezlerinin herhangi birinden 03Mayıs 2010 tarihlinden itibaren temin edilebilir.

BAŞVURU MERKEZLERİ : Adaylar ikamet ilinin bağlı bulunduğu Başvuru Merkezinden başka herhangi bir Başvuru Merkezine başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA HESAP NUMARASI : 30 TL , Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü' nün Türkiye Halk Bankası Ankara / Gölbaşı Şubesi (TR530001200938500080000015) nolu hesabına yatırılacaktır. (Havele Ücreti Alınmayacaktır.) 

MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ : 24 Mayıs - 04 Haziran 2010 ( Cumartesi ve Pazar günü hariç )

PMYO YAZILI SINAV ÜCRETİ : 40TL (Kırk Türk Lirası) bu ücreti yanlızca PMYO yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar yatıracaklardır. Yazılı sınav ücreti için Banka Hesap numaraları ÖSYM Başkanlığıhttp://www.osym.gov.tr/sitesinden öğrenilebilir. 

PMYO YAZILI SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ : Sınav ÖSYM Başkanlığınca, 03 Temmuz 2010 Cumartesi günü Adana, Ankara, Antayla, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 20 merkezde yapılacaktır. Sınav saat 09:30 başlayacak ve 2 saat sürecektir. 

PMYO YAZILI SINAVININ İÇERİĞİ : Yazılı sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Testeki konular ve ağırlıkları;

Genel Yetenek : Türkçe (%30) , Matematik (%30),

Genel Kültür : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) şeklinde olacaktır.

YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ; ham puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay, gün bazında yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ÖSYM Başkanlığına yapacaklardır. ÖSYM Başkanlığı süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Şube Müdürlüğü Gölbaşı /ANKARA

WEB ADRESLERİ : http://www.egm.gov.tr/ ve http://www.pa.edu.tr/

E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr

TEL :(0312) 412 49 90 / 91 pbx

 

 

Etiketler: 2010 PMYO Başvuru İşlemleri PMYO Başvuru Koşulları 2010 PMYO Başvuru Tarihi pmyo.net pmyo giriş şartları pmyo 2010 giriş şartları pmyo sınav soruları pmyo.egm.gov.tr pmyo 2010 pmyo 2010 sınav soruları pmyo 2010 taban puanları pmyo giriş şartları 2010 pmyo akademik takvim pmyo sınav soruları pmyo sınav sonuçları pmyo sınav soruları 2010 pmy0 sınav sonuçları 2010 2010 pmyo sınav soruları 2010 pmy0 sınav sonuçları pmyo sınavı pmyo sınav tarihleri pmyo sınav puan hesaplama pmyo sınav soruları indir pmyo sınavından kaç puan almak gerek pmyo sınav soruları2010 pmyo sınavı konuları pmyo soruları pmyo soru dağılımı pmyo soru ve cevapları pmyo soruları 2010 pmyo soruları2010 pmyo soruları ve cevapları pmyo sorular pmyo soruları ve cevapları 2010 pmyo soruları ve cevapları2010 2010 pmyo soruları ve cevapları 

 
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  25190 µs